Referensytor måleri

Ove Forslund anordnar en kurs för dig som vill veta mer om hur Referensytesystemet fungerar och hur det är tänkt att användas. Under kursen går kursledaren igenom måleriets branschstandard för målade ytor, ”Referensytor”. Kursdeltagarna får en grundlig genomgång av hur systemet är uppbyggt och hur man ska använda och tolka de koder som finns. 

Kursledaren går igenom skillnader mellan arbetsbeskrivningar upprättade utifrån Referensytor jämfört med AMA-koder och identifierar de fördelar som finns med att använda Referensytesystemet. Teori blandas med skarpa exempel från verkligheten. 

Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska förstå och behärska Referensytesystemet, kunna tolka de olika bildlikarna samt förstå de olika målningsklasserna. 

Om du vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta Ove Forslund på 070-380 27 98 eller borfor2@gmail.com.