Måleriföretagens kurser

Här presenteras de kurser som anordnas av Måleriföretagen. Klicka på kursens namn i vänsterkolumnen om du vill ha mer detaljerad information om kursen.

Kurs i ådring och marmorering

Måleriföretagen i Stockholm anordnar kurs i ådring och marmorering och samtliga medlemsföretag i Måleriföretagen är välkomna att delta. Eftersom de senaste kurserna snabbt har blivit fullbokade och det finns ett begränsat antal platser så är det först till kvarn som gäller.

Bättre Arbetsmiljö (BAM)

En kurs för skyddsombud, arbetsledare/projektledare, företagsledare och arbetsmiljöansvariga. Skyddsombud skall gå denna kurs inom 6 månader efter att man blivit utsedd. Utbildningen utgör grundutbildning för skyddsombud enligt arbetsmiljöavtalet.

Projektledning i praktiken

En utbildning som utgår från ett helhetsperspektiv på projektledarrollen. Utbildningen består av fyra utbildningstillfällen, varje tillfälle fokuserar på ett specifikt kunskapsområde.

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

jonas.lindberg@maleriforetagen.se

010 48 49 536