Måleriföretagens kurser

Här presenteras de kurser som anordnas av Måleriföretagen. Klicka på kursens namn i vänsterkolumnen om du vill ha mer detaljerad information om kursen.

Bättre Arbetsmiljö (BAM)

En kurs för skyddsombud, arbetsledare/projektledare, företagsledare och arbetsmiljöansvariga. Skyddsombud skall gå denna kurs inom 6 månader efter att man blivit utsedd. Utbildningen utgör grundutbildning för skyddsombud enligt arbetsmiljöavtalet.

Vidareutbildning, Bättre Arbetsmiljö (BAM)

En utbildning för skyddsombud, arbetsledare/projektledare, företagsledare och arbetsmiljöansvariga. Utbildningen utgör vidareutbildning för skyddsombud enligt arbetsmiljöavtalet. Syftet med vidareutbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper i bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet, aktuella arbetsmiljöområden inom måleribranschen, olycksfallsrisker, samband mellan ekonomi och arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kurs i ådring och marmorering

Måleriföretagen i Stockholm anordnar kurs i ådring och marmorering och samtliga medlemsföretag i Måleriföretagen är välkomna att delta. Eftersom de senaste kurserna snabbt har blivit fullbokade och det finns ett begränsat antal platser så är det först till kvarn som gäller.

Projektledning i praktiken

En utbildning som utgår från ett helhetsperspektiv på projektledarrollen. Utbildningen består av fyra utbildningstillfällen, varje tillfälle fokuserar på ett specifikt kunskapsområde.

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

jonas.lindberg@maleriforetagen.se

010 48 49 536