Kurs
Bättre Arbetsmiljö (BAM)
Arrangör
Måleriföretagen i Sverige
Antal dagar
3
Förkunskaper
Inga
Kursavgift
5 500 kr + moms. Vid anmälan av minst 2 kursdeltagare erhålls 500 kr rabatt på resp. deltagares kursavgift
Ingår i kursavgiften

Fm och em kaffe, lunch, kursmaterial samt kurslokal.

För de som behöver övernattning kan vi hjälpa till med tips på olika hotell beroende på kursens ort. 

Hotell och middag ingår inte i kursavgiften.

OBS! Hotellet vill ha ett underlag som styrker att de får fakturera kostnaderna till arbetsgivaren.

Innehåll, syfte och målsättning

En kurs för skyddsombud, arbetsledare/projektledare, företagsledare och arbetsmiljöansvariga. Skyddsombud skall gå denna kurs inom 6 månader efter att man blivit utsedd. Utbildningen utgör grundutbildning för skyddsombud enligt arbetsmiljöavtalet.

Arbetsmiljölagstiftningen säger att arbetsgivaren ska se till att de som har arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet skall har tillräcklig kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna. För att åstadkomma den samverkan som är nödvändig är det också en fördel om representanter för arbetsgivaren deltar i kursen samtidigt som skyddsombuden.

Utbildarna varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta i grupper med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Detta innebär att deltagarna arbetar mycket självständigt vilket kräver ett aktivt deltagande och engagemang. Syftet med kursen är att stimulera till god samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Kommande grundkurser:
Alvesta 16-18 mars 2021.

Alvesta 2-14 oktober 2021.

Anmälan och frågor

Klicka på länkarna på höger sida till den kurs som ni önskar gå.

För att anmäla dig till ett kurstillfälle, klicka på det önskade kursdatumet under rubrik "Kurstillfällen" och fyll i anmälningsformuläret. Anmälan till kurs är bindande från och med sista anmälningsdag, vilket innebär att full kursavgift skall erläggas efter detta datum. Ersättare för anmäld person är alltid välkommen. Vid få anmälda deltagare förbehåller Måleriföretagen i Sverige sig rätten att ställa in kurstillfälle.

Om du har frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta Stephan Edwinsson 010-48 49 564.

Om du har kursadministrativa frågor, kontakta Julia Olofsson på tel: 010-48 49 513 eller e-post: info@maleriforetagen.se

Kurstillfällen

Just nu är inga kurstillfällen inplanerade.