Övriga kurser

Här presenteras ett antal kurser och kursanordnare som kan vara intressanta för måleriföretag. För mer information om respektive kurs samt anmälan till kursen, kontakta respektive kursanordnare.

Distanskurs i kvalitets- och miljöledning 

Gå en distanskurs som ger dig och ditt måleriföretag kunskap om vad som krävs för att kunna driva och leda ett effektivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Dessutom fungerar kursen som en förberedelse för ISO-certifiering i miljö och kvalitet. Läs mer om kursen och anmäl dig här

Sprutmålning grundkurs

En måleriteknisk utbildning med fokus på sprutmålning och sprutspackling. Kursledarens teorigenomgångar och förevisningar varvas med praktiska övningar där kursdeltagarna bland annat får prova på olika sprututrustningar, avhjälpa enklare fel vid driftstörning, appliceringstekniker, välja munstycke till rätt arbete samt rengöring och allmän skötsel av utrustning.

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i sprutmålning och sprutspackling.
Kursen drivs av Anti-Corrosion Sverige AB.

För information om kursen, fler kursdatum, anmälan och frågor kontakta Elisabeth Stenberg, 08-629 07 00,
www.anti-corrosion.com

Referensytor måleri
Ove Forslund anordnar en kurs för dig som vill veta mer om hur Referensytesystemet fungerar och hur det är tänkt att användas. Under kursen går kursledaren igenom måleriets branschstandard för målade ytor, ”Referensytor”. Kursdeltagarna får en grundlig genomgång av hur systemet är uppbyggt och hur man ska använda och tolka de koder som finns. Kursledaren går igenom skillnader mellan arbetsbeskrivningar upprättade utifrån Referensytor jämfört med AMA-koder och identifierar de fördelar som finns med att använda Referensytesystemet. Teori blandas med skarpa exempel från verkligheten. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska förstå och behärska Referensytesystemet, kunna tolka de olika bildlikarna samt förstå de olika målningsklasserna. 

Om du vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta Ove Forslund på 070-380 27 98 eller borfor2@gmail.com.

 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U
Sveriges Byggindustrier anordnar via Entreprenörsskolan en utbildning för personer som ska vara byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U i projekt av "normal" art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö.
Mer information om kursen, kursdatum och kursanmälan finns på Byggbranschens utbildningscentrum.
Måleriföretagen i Sveriges medlemmar erhåller rabatt på kursavgiften. För att erhålla medlemsrabatten, ange i kursanmälan att du är medlem i Måleriföretagen i Sverige.

 

Entreprenadjuridik grundkurs
Sveriges Byggindustrier anordnar via Entreprenörsskolan en utbildning för bygg- och anläggningsentreprenörer. Genom kursen får du grundläggande entreprenadjuridiska kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter. Det övergripande syftet med kursen är att optimera det ekonomiska utfallet i dina projekt. Kursens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 samt relevanta bestämmelser i underentreprenadavtalen AB-U 07 och ABT-U 07.
Mer information om kursen, kursdatum och kursanmälan finns på Byggbranschens utbildningscentrum.
Måleriföretagen i Sveriges medlemmar erhåller rabatt på kursavgiften. För att erhålla medlemsrabatten, ange i kursanmälan att du är medlem i Måleriföretagen i Sverige.

 

Fallskyddsutbildning
Arbetsgivaren ansvarar för att personal som arbetar där fallrisk föreligger har tillräcklig kunskap i hur man undviker risker samt har tillgång till den skyddsutrustning som krävs för att utföra sitt arbete. Ställningsskolan och Nikor anordnar fallskyddsutbildning. Båda leverantörerna har möjlighet att skräddarsy kurser efter ditt behov. Ställningsskolan har dessutom möjlighet att genom tolk utbilda på flertalet språk.

Ställningsskolan erbjuder Måleriföretagen i Sveriges medlemmar rabatt på kursavgiften. För att erhålla medlemsrabatten, ange i kursanmälan att du är medlem i Måleriföretagen i Sverige. Kursinformation, kursdatum samt anmälningsformulär till Ställningsskolans kurser finns på www.stallningsskolan.se

Kursinformation, kursdatum samt anmälningsformulär till Nikors kurser finns på www.nikor.se.

Mästarbrevskurs
Sveriges Hantverksråd anordnar en kurs för måleriföretagare som vill ta mästarbrev. För att få ett mästarbrev behövs, förutom genomgången mästarbrevsutbildning, minst 6 års erfarenhet som yrkesverksam med styrkande handlingar och gesällbrev. Kursens målsättning är att ge deltagarna viktiga grundläggande företagsekonomiska kunskaper och en bättre förståelse för företagets ekonomi. Kursen avhandlar även grundläggande avtal, lagar och regler för olika företagsformer. Kursen genomförs som en folkhögskolekurs av Leksands folkhögskola för Sveriges Hantverksråd.
Mer information samt anmälningsformulär till kursen finns på www.leksand.fhsk.se.
Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta Stefan Andersson på 0247-648 26 eller stefan.andersson@leksand.fhsk.se

 

Kurs i våtrumsmålning ”Körkortet”
Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) har tagit fram ett regelverk för våtrumsmålning. Från och med  2013 införs krav på att entreprenörer/måleriföretag som utför godkänd våtrumsmålning ska vara MVK-auktoriserade och att målare som utför det praktiska arbetet ska var behöriga, d v s inneha "körkort" för våtrumsmålning . Företagets anställda som arbetar med våtrumsmålning ska ha genomgått utbildning i våtrumsmålning, enligt MVK:s utbildningsprogram, med godkänt resultat. Utbildningen anordnas av de företag som levererar våtrumsfärg. Godkänd utbildning ska kunna styrkas med ett personligt utbildningsbevis (sk körkort), detta gäller även inhyrd personal. Körkortet är endast giltigt vid arbete i ett MVK-auktoriserat företag. Giltighetstiden för körkortet är 10 år från utfärdandedatum.
För information om kursdatum och kursanmälan, kontakta nedanstående färgleverantörer.

Tikkurila Sverige AB : leif.edenborg@tikkurila.com

Caparol: Niclas.johannesson@caparol.se

Jotun: karin.mattsson@jotun.se

Flügger AB:jole@flugger.com

Teknos: lars.mullerstrom@teknos.se

Akzo Nobel Decorative Coatings AB: stefan.ericsson@akzonobel.com

 

 

Arbetsledarutbildning för våtrumsmålning
Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) anordnar en arbetsledarutbildning för våtrumsmålning. Utbildningen är ett av kraven för att erhålla en MVK-auktorisation. Kursens mål är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om de i branschen förekommande standardavtalen och kontraktsformulären. Kursens tyngdpunkt läggs på praktisk hantering av vanligt förekommande anbuds- och kontraktshandlingar. Utbildningen riktar sig till personer i ledande befattning i måleriföretag.
Mer information om MVK och arbetsledarutbildningen finns på www.vatrumsmalning.se.
Om du har frågor om kursen, kontakta Kerstin Sedendahl på kerstin.sedendahl@ktf.se eller 070-637 57 07.

Inga planerade kurser just nu, för mer information klicka här.

  

Ställningsbyggnadskurs
Sedan 2006 finns krav på att alla som bygger, ändrar eller nedmonterar byggnadsställningar ska ha genomgått utbildning i ställningsbyggnad. Ställningsskolan och Nikor anordnar kurser i ställningsbyggnad. Båda leverantörerna har möjlighet att skräddarsy kurser efter ditt behov. Ställningsskolan har dessutom möjlighet att genom tolk utbilda på flertalet språk.

Ställningsskolan erbjuder Måleriföretagen i Sveriges medlemmar rabatt på kursavgiften. För att erhålla medlemsrabatten, ange i kursanmälan att du är medlem i Måleriföretagen i Sverige. Kursinformation, kursdatum samt anmälningsformulär till Ställningsskolans kurser finns på www.stallningsskolan.se

Kursinformation, kursdatum samt anmälningsformulär till Nikors kurser finns på www.nikor.se.

 

Liftutbildning
Från och med 1 juli 2007 finns krav på att alla som använder mobila arbetsplattformar ska ha genomgått en dokumenterad utbildning som ska kunna styrkas med ett utbildningsbevis. Branschföreningen Swedish Rental Association har tillsammans med Arbetsmiljöverket, liftutbildningsföretag, liftleverantörer och besiktningsorgan tagit fram Liftläroplanen (LLP).
Nedanstående företag anordnar liftutbildningar i enlighet med LLP. För information om kursdatum och kursanmälan, kontakta respektive kursanordnare.
Nikor: Kursinformation, kursdatum samt anmälningsformulär till Nikors kurser finns på www.nikor.se.
Traditionellt måleri: Magnus Lindberg, 0733–43 76 52 eller info@traditionelltmaleri.se.

 

Härdplastutbildning
För att få använda härdplaster/epoxifärger krävs det dokumenterad kunskap om risker, hantering och personligt skydd vid målning med epoxiprodukter.
Nedanstående företag anordnar härdplastutbildningar. För information om kursdatum och kursanmälan, kontakta respektive kursanordnare.
Akzo Nobel: Helena Jacobson, helena.jacobson@akzonobel.com
Alcro-Beckers: Leif Edenborg, leif.edenborg@tikkurila.com  

 

Heta arbeten
Brandförsvarsföreningen anordnar utbildningar för personer som arbetar med gasolbrännare, varmluftspistol eller speedheater. Efter genomförd kurs erhåller kursdeltagaren ett certifikat för heta arbeten som är giltigt i 5 år. En person som är utsedd att vara tillståndsansvarig vid heta arbeten ska ha minst samma utbildning och kompetens som den som utför heta arbeten.
Mer information om kursdatum och kursanmälan finns på www.brandskyddsforeningen.se och www.hetaarbeten.se.

 

Brandskyddsmålning
Protega erbjuder ett komplett sortiment av produkter inom passivt brandskydd för bärande stål- och träkonstruktioner samt brandsäkra ytskikt för väggar och tak. Personer som använder Protegas brandskyddsfärger bör ha kunskap om vilka regler och krav som gäller och de brandklasser som berör Protegas färgsystem.
Nedanstående företag anordnar kurser i brandskyddsmålning i enlighet med "Protegametoden". För information om kursdatum och kursanmälan, kontakta respektive kursanordnare.
Protega: Helen Klittbo, helen.klittbo@protega.se

Eld & Vatten erbjuder produkter inom passivt och förebyggande brandskydd, inklusive brandskyddsfärger för trä. Eld & Vatten anordnar kurser med fokus på företagets brandskyddsfärger för trä.
Om du har frågor om kursen och kursdatum, kontakta Erik Wahlström på 0708-22 40 40 eller erik@eldochvatten.se.
Kursanmälan skickas till erik@eldochvatten.se.

 

Hjärt- lungräddning med hjärtstartare och första hjälpen
Bra Balans Företagshälsovård anordnar en kurs vars syfte är att ge kunskap i hjärt-lungräddning med hjärtstartare och första hjälpen.
Om du har frågor om kursen och kursdatum, kontakta Gunnar Thryselius på gunnar.thryselius@brabalans.se.
Kursanmälan skickas till gunnar.thryselius@brabalans.se.

 

NCS-systemet
Genom NCS Colour Academy kan du få utbildning i NCS-systemet. De har också ett flertal kurser som behandlar måleritekniker och färgsättning.
Läs mer om utbildningarna på www.ncscolour.se.

 

Dekorativt måleri
I Norrköping bedriver Palm Fine Arts en ettårig utbildning i dekorativt måleri. Utbildningen har inriktning på både äldre och modernt dekorationsmåleri.
Läs mer om utbildningen på www.palmfinearts.nu.

 

 

Allmän Färgutbildning - ALFU

Kursen Allmän Färgutbildning – ALFU riktar sig till dig som vill veta mer om färgmaterial, dess innehåll och egenskaper. Deltagarna får en grundlig insikt i vad som är betydelsefullt för att uppnå önskade ytbeläggningsegenskaper och man behöver inga förkunskaper avseende kemi. Kursen ger dessutom information om hur onödiga reklamationer kan undvikas genom att förstå olika färgtypers uppbyggnad. Utbildningen belyser även hur olika underlag påverkar förbehandlingen, appliceringen och torkningen av färg.

Kursen anordnas av KTF Utbildning. För mer information om innehåll, kursdatum, mm kontakta KTF utbildning ktfutbildning@ktf.se.  

Nästa planerade kursdatum är 21-22/5 2020