Måleribranschens yrkesnämnd

Måleribranschens Yrkesnämnd, MYN, finns på Skeppsbron 40 i samma lokaler som Måleriföretagen. MYN:s uppgift är att främja en ändamålsenlig rekrytering och utbildning inom måleribranschen, samt att ge riktlinjer och stöd för handläggningen av utbildningsfrågor.

Kansliet arbetar med utbildningsfrågor såsom anställning av lärlingar och administration av gesällprov.

MYN:s mål är att ge bästa möjliga service till måleriföretag, att förenkla administrationen för företag med anställda lärlingar och att kontinuerligt utveckla måleriutbildningen.

Måleribranschens yrkesnämnds kansli har öppet måndag till torsdag. Telefontid mellan: klockan 09.00 - 12.00 och mellan klockan 14.00 - 15.00. Du når oss på: 010-484 95 26

www.malare.nu

MYN-kansliet

Måleribranschens yrkesnämnds kansli har öppet måndag till torsdag. Du når oss på 010-484 95 26. Telefontid mellan klockan 09.00 - 12.00 och mellan klockan 14.00 -  15.00. 

www.malare.nu