BAM, Bättre Arbetsmiljö - digital

En kurs för skyddsombud, arbetsledare, projektledare, företagsledare och arbetsmiljöansvariga. Skyddsombud ska så snart som möjligt efter att de erhållit arbetsuppgiften genomgå grundutbildningen. Denna utbildning utgör grundutbildning för skyddsombud enligt arbetsmiljöavtalet.

Innehåll

Arbetsmiljölagstiftningen anger att arbetsgivaren ska säkerställa att de som har arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet ska ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna. För att åstadkomma den samverkan som är nödvändig är det också en fördel om representanter för arbetsgivaren deltar i kursen samtidigt som skyddsombuden.

Utbildarna varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta i grupper med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Detta innebär att deltagarna arbetar mycket självständigt vilket kräver ett aktivt deltagande och engagemang.

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

» Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor

» Kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö

» Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten

» Veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Arrangör

Utbildningen har tagits fram av Måleriföretagen i Sverige och Målarna tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper. 

Antal dagar

3 digitala utbildningsdagar samt 4 timmars hemarbete som genomförs på företaget inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hemuppgifterna får du under kursen och kommer även att redovisas under kurstillfället. Samtliga dagar inklusive 4 timmars hemarbete krävs för att få kursintyg.

Förkunskaper

Dator med kamera samt möjlighet till uppkoppling krävs.

Kursavgift

5 500 kr + moms. Vid anmälan av minst 2 kursdeltagare erhålls 500 kr rabatt på resp. deltagares kursavgift. I kursavgiften ingår kursmaterial, plattformen Zoom med support, digitala utvärderingar och kursintyg för utskrift.

» Villkor och avbokningsregler


Om du har frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta Carola Nilsson.

Kommande kurstillfällen

Just nu har vi inga planerade kurstillfällen. Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer?