BAM, Bättre Arbetsmiljö

En kurs för skyddsombud, arbetsledare/projektledare, företagsledare och arbetsmiljöansvariga. Skyddsombud ska så snart som möjligt efter de erhållit arbetsuppgiften genomgå grundutbildningen. Denna utbildning utgör grundutbildning för skyddsombud enligt arbetsmiljöavtalet.

Innehåll

Arbetsmiljölagstiftningen säger att arbetsgivaren ska se till att de som har arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet skall har tillräcklig kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna. För att åstadkomma den samverkan som är nödvändig är det också en fördel om representanter för arbetsgivaren deltar i kursen samtidigt som skyddsombuden.

Utbildarna varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta i grupper med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Detta innebär att deltagarna arbetar mycket självständigt vilket kräver ett aktivt deltagande och engagemang. Syftet med kursen är att stimulera till god samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Utbildningen har tagits fram av Måleriföretagen i Sverige och Målarna och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper. 

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

» Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor

» Kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö

» Förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten

» Veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

Arrangör

Utbildningen har tagits fram av Måleriföretagen i Sverige och Målarna.

Antal dagar

28 timmar fördelat på 3,5 platsförlagda utbildningsdagar, både i klassrum och digital utbildning. 

Förkunskaper

Dator med kamera samt möjlighet till uppkoppling krävs.

Kursavgift

5 500 kr + moms. Vid anmälan av minst 2 kursdeltagare erhålls 500 kr rabatt på resp. deltagares kursavgift. I kursavgiften ingår förmiddagsfika och eftermiddagsfika, lunch, kursmaterial och kursintyg.

Behöver du boka hotell? 

Hotell och middag ingår inte i kursavgiften men tveka inte att höra av dig till oss om du önskar tips på närliggande hotell. 


Villkor och avbokningsregler


Om du har frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta Carola Nilsson.

Kommande kurstillfällen

Just nu har vi inga planerade kurstillfällen. Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer?