BAM, vidareutbildning i Bättre Arbetsmiljö

En utbildning för skyddsombud, arbetsledare/projektledare, företagsledare och arbetsmiljöansvariga. Utbildningen utgör vidareutbildning för skyddsombud enligt arbetsmiljöavtalet.

Innehåll

Arbetsmiljölagstiftningen säger att arbetsgivaren ska se till att de som har arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet ska ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra arbetsuppgifterna. För att åstadkomma den samverkan som är nödvändig är det också en fördel om representanter för arbetsgivaren deltar i kursen samtidigt som skyddsombuden.

Utbildarna varvar föreläsningar med att låta deltagarna arbeta i grupper med fall som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Detta innebär att deltagarna arbetar mycket självständigt vilket kräver ett aktivt deltagande, engagemang samt erfarenheter från praktiskt arbetsmiljöarbete. 

Syfte

Syftet med vidareutbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper i bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet, aktuella arbetsmiljöområden inom måleribranschen, olycksfallsrisker, samband mellan ekonomi och arbetsmiljö samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Kommunikation, samverkan och säkerhetskultur är också delar som kommer att belysas under kurstillfället.

Arrangör

Utbildningen har tagits fram av Måleriföretagen i Sverige och Målarna.

Antal dagar

3 utbildningsdagar.

Förkunskaper

Grundkurs BAM, Bättre Arbetsmiljö eller motsvarande kunskaper krävs.

Kursavgift

5 500 kr + moms. Vid anmälan av minst 2 kursdeltagare erhålls 500 kr rabatt på resp. deltagares kursavgift. I kursavgiften ingår förmiddagsfika och eftermiddagsfika, lunch, kursmaterial och kursintyg.


» Villkor och avbokningsregler


Om du har frågor om kursens innehåll och upplägg, kontakta Carola Nilsson.

Kommande kurstillfällen

Just nu har vi inga planerade kurstillfällen. Vill du gå utbildningen, företagsanpassa den eller bara veta mer?