Alg- och mögelbeväxning på målade ytor

Välbesökta seminarier om alg- och mögelbeväxning på målade ytor

Måleriföretagen har tillsammans med Sveff, Sveriges Färgfabrikanters förening, bjudit in medlemmar till seminarium om problematiken med alg- och mögelbeväxning på målade ytor utomhus. Problemet är välkänt och vanligt förekommande till följd av klimatförändringar samt några varma och fuktiga vintrar de senaste åren.

Seminarierna, som genomfördes i Malmö och Göteborg i april, fokuserade på att belysa vilka förutsättningar som krävs för att mögel- och algbeväxning på målade material ska uppstå, åtgärder för att motverka denna samt leverantörens och entreprenörens ansvar. Föreläsarna, som bestod av experter från såväl forskningssidan som färgindustrin förklarade hur viktigt valet av virke är i byggprocessen och hur olika virkestyper i sig bidrar till beväxningsproblematiken. Att entreprenören använder rätt material, på rätt sätt och på rätt virke är också faktorer som påverkar den målade ytans motståndskraft över tid.

Jurister från advokatfirman Foyen informerade om entreprenörens ansvar i såväl konsumententreprenader som kommersiella entreprenader. De c:a 70 seminariedeltagarna fick chansen att ställa frågor och diskutera vanligt förekommande problem med experterna.  

Under seminariet i Malmö filmades ett antal intervjuer med föreläsarna som finns att se nedan för de medlemmar som inte kunde närvara. På så vis kan alla medlemmar ta del av föreläsarnas tips till målare för att undvika eller minimera problem med alg- och mögelbeväxning.

 

Film med alla föreläsare

Föreläsare Anna Blom

Föreläsare Mats Nilsson

Föreläsare Peter Roos

Föreläsare Christoffer Löfquist