Alg- och mögelbeväxning på målade ytor

Seminarier om alg- och mögelbeväxning på målade ytor
Måleriföretagen har tillsammans med Sveff, Sveriges Färgfabrikanters förening, genomfört seminarium om problematiken med alg- och mögelbeväxning på målade ytor utomhus. Problemet är välkänt och vanligt förekommande till följd av klimatförändringar samt några varma och fuktiga vintrar de senaste åren.

Seminarierna, som har genomförts i Stockholm, Jönköping, Malmö och Göteborg, har fokuserat på att belysa vilka förutsättningar som krävs för att mögel- och algbeväxning på målade material ska uppstå, åtgärder för att motverka denna samt leverantörens och entreprenörens ansvar. 

Påväxtseminarium i Umeå den 3 maj 2018
Nu håller Måleriföretagen och Sveff ytterligare ett seminarium om alg- och mögelbeväxning. Seminariet kommer denna gång att genomföras i Umeå, datumet är den 3 maj och seminariet pågår mellan kl. 11:30 till 16:00. Medlemmar kan anmäla sig till seminariet genom att klicka HÄR.

Föreläsarna består av experter från såväl forskningssidan som färgindustrin som förklarar hur viktigt valet av virke är i byggprocessen och hur olika virkestyper i sig bidrar till beväxningsproblematiken. Att entreprenören använder rätt material, på rätt sätt och på rätt virke är också faktorer som påverkar den målade ytans motståndskraft över tid.

Jurister från advokatfirman Foyen informerar om entreprenörens ansvar i såväl konsumententreprenader som kommersiella entreprenader. Seminariedeltagarna får även chansen att ställa frågor och diskutera vanligt förekommande problem med experterna.  

Under seminariet i Malmö filmades ett antal intervjuer med föreläsarna som finns att se nedan för de medlemmar som inte kunnat närvara på de aktuella seminarierna. På så vis kan alla medlemmar ta del av föreläsarnas tips till målare för att undvika eller minimera problem med alg- och mögelbeväxning.

 

 

Film med alla föreläsare

Föreläsare Anna Blom

Föreläsare Mats Nilsson

Föreläsare Peter Roos

Föreläsare Christoffer Löfquist

Jonas Lindberg
Utbildningsansvarig och branschutveckling

jonas.lindberg@maleriforetagen.se

010 48 49 536