Eventuella risker för förekomst av Asbest i fönsterkitt

Det kan finnas asbest i gammalt fönsterkitt. I branschen har det länge funnits misstankar om förekomst av asbest i fönsterkitt. Frågan har aktualiserats efter det att man funnit asbest i ett av åtta prover som tagits i år. Hur vanligt det är eller vilka fabrikat det kan röra sig om är inte klarlagt. Användning av asbest totalförbjöds i Sverige 1982.

Byggnads gjorde i år en egen undersökning som omfattade åtta prover, varav ett av dessa visade på förekomst av asbest. Det har fått uppmärksamhet i media vilket också skapat viss oro bland anställda i företag som arbetar med fönsterrenoveringar. 

Måleriföretagen tar larmen på största allvar och prioriterar denna arbetsmiljöfråga. Vi arbetar nu med att ta fram ytterligare prover för analys. Arbetet utförs gemensamt med Glasbranschföreningen, Byggnads och Målareförbundet. Avsikten är att vi ska få en grundlig utredning som vi kan luta oss mot i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete ute på företagen.

I tidigare undersökningar som gjorts i glasbranschen har man inte observerat någon förekomst av Asbest i fönsterkitt. 

Som arbetsgivare har du ett ansvar att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. I det arbetet ingår att bedöma och eliminera, eller om det inte är möjligt, minimera risker för arbetstagarna. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är lagreglerat och beträffande Asbest så återfinns föreskrifterna i AFS 2006:1. I föreskrifterna som grundar sig på ett EU-direktiv gällande hantering av Asbest finns tydlig information om hur den ska hanteras. 

Läs mer om asbest: http://www.av.se/teman/asbest/  

Som medlem kan du kontakta Thomas Lundsten, som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Måleriföretagen, beträffande hur du ska agera eller om du misstänker förekomst av asbest.

Thomas Lundsten nås på 0770-93 90 61, eller mejl thomas.lundsten@maleriforetagen.se .