Måleriföretagens kommentar till 6F:s krav inför avtalsrörelsen

I dag presenterade fackförbunden inom 6F sina avtalskrav. Måleriföretagen är besvikna över att fackförbunden inte tar ansvar för lönebildningen, och kommer inte att teckna några avtal över industrinormen.

– Som vi har redogjort för tidigare kommer vi inom byggsektorn att betrakta den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande i avtalsrörelsen 2016, och vi kommer alltså inte att teckna några avtal över industrinormen. Sedan införandet av modellen att det är exportindustrin som sätter  lönenivåerna, har Sverige varit förskonat från kostnadskriser. Detta samtidigt som reallönerna har ökat varje år sedan 1995 med undantag för 2011, säger Rolf Bladh, förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.

– Vi anser det tveksamt att 6F kan bedöma svensk industris förmåga bättre än parterna inom industrin. Vi kan därför bara beklaga att 6F frångår industrins lönemärke och presenterar egna beräkningar av vad den konkurrensutsatta industrin tål. Därför blir det viktigt att vi arbetsgivare tar vårt ansvar för att Sverige står sig väl även i framtiden, säger Rolf Bladh.