Pressmeddelande: Låt Rot-avdraget bli nästa överenskommelse mellan regeringen och Alliansen

Enligt en ny Sifo-undersökning anser sju av tio att förslaget att sänka Rot-avdraget är dåligt. Rot –sektorn skapar arbetstillfällen och med tanke på den stora efterfrågan på jobb, med de många nyanlända, borde Rot-avdraget ingå i en ny uppgörelse mellan regeringen och Alliansen. Det menar branschföreträdare för Rot-sektorn i Sverige.

Enligt regeringens förslag till budget för nästa år ska Rot-avdraget sänkas från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. En ny Sifo-undersökning visar att sju av tio, 69 procent, tycker att det är ett dåligt förslag. Branschorganisationerna inom Rot-sektorn vill nu att regeringen och Alliansen med anledning av flyktingsituationen ska ta in Rot-avdraget i en ny överenskommelse.

-   Det behövs många nya jobb för de människor som kommer till Sverige. Många som kommer hit är yrkeskunniga inom hantverk och beroende av att det finns företag som kan anställa dem. Därför vill vi se en överenskommelse mellan regeringen och Alliansen där Rot-avdraget består i nuvarande form säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige.  

En överenskommelse om att låta Rot-avdraget vara kvar skulle även hjälpa till att hålla sysselsättningen uppe. Undersökningen från Sifo pekar på att det blir en kraftig nedgång av köp av just Rot-tjänster om sänkningen genomförs.

-   Den ekonomiska kalkylen spelar stor roll för hushållen. Siffrorna visar att hälften av byggprojekten kommer att påverkas negativt vid en sänkning av Rot-avdraget. Ett sänkt Rot-avdrag innebär då färre uppdrag för företagen vilket försämrar hela arbetsmarknaden och ger lägre skatteintäkter, säger Björn Hellman.  

Fakta 
Rot-avdraget infördes av den tidigare Alliansregeringen år 2008. Det beräknas enligt organisationen Företagarna ha skapat 22 000 nya jobb inom hantverkssektorn. Rot-avdraget har även gjort dessa branscher vita efter att tidigare haft mycket svartarbete.   

Rot-avdraget är på 50 procent av arbetskostnaden. Förslaget i regeringens budget är att det ska sänkas till 30 procent. Det innebär en kostnadsökning på upp till 40 procent för kunden.   

Över en miljon svenskar använder Rot-avdraget varje år.  

Undersökningen 
I regeringens förslag till budget för nästa år föreslås att Rot-avdraget ska sänkas från 50 % till 30 % av arbetskostnaden. Vad tycker du om det?  

Mycket/ganska bra 23 %
Mycket/ganska dåligt 69 %
Vet ej 8 %

Om den föreslagna sänkningen av Rot-avdraget genomförs, kommer det att påverka dina planer på reparationer, ombyggnader eller tillbyggnader framöver?  

Ja, i viss/stor utsträckning 46 %
Nej, det spelar ingen roll 46 %
Vet ej 8 %

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 26 – 29 oktober 2015. Totalt intervjuades 2 127 personer i ålder 18-79 år. Vägning gjordes på variablerna kön, ålder och region.  

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.  

Undersökningen gjordes på uppdrag av branschföreningarna inom Rot-sektorn i Sverige. Där ingår VVS Företagen, Glasbranschföreningen, Golvbranschen, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och  Måleriföretagen i Sverige.

För vidare kommentarer, vänligen kontakta vd Björn Hellman på telefon 0770-93 90 15.