Anmälan om byggarbetsplats klar att använda på Skatteverkets hemsida

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas. Anmälan och information om personalliggare finns här: www.skatteverket.se/personalliggarebygg