En säker arbetsplats - ny webbutbildning

Sveriges Byggindustrier (BI) har lanserat den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats”. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på byggarbetsplatser.

Ola Månsson, vd på BI, hoppas att webbutbildningen ska ge alla medarbetare på deras arbetsplatser en tankeställare om vad som är rätt och hur man ska bete sig för att göra sin arbetsplats säker för sina kompisar och för sig själv. Han menar att även han själv fått sig en tankeställare.

Under utbildningen får man följa personerna som arbetar på byggarbetsplatsen och man får vara med när de ställs inför olika vardagliga och riskfyllda situationer. Som åskådare och kursdeltagare sätts vår egen kunskap och insikt på prov. Under utbildningens gång blir vi vittnen till hur arbetssättet och insikten förändras och gör att personerna i filmen blir mer medvetna om både risker och attityder.
När man gått igenom hela utbildningen kan ett test genomföras som sista moment och klarar man den får man även ett intyg på att utbildningen genomförts och godkänts. Man ser gärna att webbutbildningen används redan i skolan för att lägga grunden till en förbättrad säkerhetskultur från början. En engelsk version av webbutbildningen planeras vara klar till sommaren 2015.

Se trailer om utbildningen

Webbutbildningen ”En säker arbetsplats” är ett branschgemensamt projekt där medlemsföretag, fack och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och Installationssektorn samverkat under hela processen. 

Utbildningen En säker arbetsplats