Pressmeddelande: Sju av tio slutar renovera om ROT-avdraget sänks

Regeringens förslag att begränsa ROT-avdraget från dagens 50 procent till 30 procent kommer att drabba många av de seriösa företagen i byggbranschen. Sju av tio svenskar säger att de skulle avstå från att renovera om förslaget blir verklighet. Vidare uppger fyra av tio att de själva kan tänka sig att köpa tjänster svart. Det visar en Demoskopundersökning från bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige.

 

  • Trots att regeringens förslag inte går ut på att slopa ROT-avdraget helt innebär begränsade avdragsmöjligheter stora konsekvenser för byggbranschen och samhället i stort. Att förslaget kommer att slå hårt mot sysselsättningen för de hantverksföretag som agerar inom privatmarknaden är helt uppenbart men vi ser också en överhängande risk att många svenskar kan komma att köpa tjänster svart igen, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige.    

Enligt undersökningen tror 75 procent av svenskarna att köp av svart arbetskraft skulle öka, och hela 39 procent uppger att de själva kan tänka sig att köpa tjänster svart om avdragsmöjligheterna skulle begränsas enligt regeringens förslag. Av dem som planerar att renovera uppger totalt sju av tio att de helt eller delvis skulle avstå om förslaget blir verklighet. Bland låginkomsttagarna uppger 69 procent att de skulle avstå från sina renoveringsplaner. Motsvarande siffra bland höginkomsttagarna är 52 procent.  

  • ROT-reformen har starkt stöd bland svenskarna och har gjort att vi nu agerar på en marknad med justa villkor och sund konkurens. Tack vare ROT har vanliga människor råd att anlita professionella och seriösa aktörer, och det har i princip konkurrerat ut den svarta marknaden helt. En begränsning av möjligheterna till avdrag är naturligtvis mycket oroande och skulle drabba seriösa aktörer hårt, säger Björn Hellman, vd för Måleriföretagen i Sverige.   

Undersökningen är genomförd av analysföretaget Demoskop. Undersökningen är baserad på 1170 webbintervjuer bland allmänheten. Undersökningen utfördes i mars 2015. 

För mer information, kontakta Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige, bjorn.hellman@maleriforetagen.se,  070 - 934 90 15 Cecilia Ergon, kommunikationschef Måleriföretagen i Sverige, cecilia.ergon@maleriforetagen.se,  070 - 225 00 04