Pressmeddelande: Regeringens ROT-förslag – en stimulans för de svarta jobben

ROT-avdraget är en väl förankrad åtgärd för att stimulera fler och vita jobb. Måleriföretagen i Sverige är därför mycket kritiska när regeringen nu aviserar att avdraget ska sänkas. Regeringens förslag kommer att göra att tusentals vita jobb återigen blir svarta.

– Detta är ett hårt slag mot måleribranschen där ROT-avdraget har betytt mycket för att åstadkomma en välbehövlig sanering. Tack vare ROT-avdraget har oseriösa aktörer sållats bort och ersatts av sunda konkurrensvillkor och vita jobb, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige. Innan ROT infördes gjordes två procent av alla våra medlemmars uppdrag hos privatkunder. Idag är motsvarande siffra drygt 20 procent. 

En Demoskopundersökning som Måleriföretagen har genomfört visar att fem av tio privatpersoner kan tänka sig att köpa tjänster svart om ROT-avdraget försvinner. Det finns därför stor anledning att anta att den svarta marknaden kommer att öka även vid en minskning av ROT.

Samma undersökning visar också att tre av fyra privatpersoner som planerar att renovera skulle avstå helt om arbetskostnaden var dubbelt så hög.

– Vi kan bara anta att regeringens bedömning är att konsumenterna kommer att fortsätta köpa vita tjänster även om ROT-avdraget försämras och att jobbtillväxten inom vår bransch dessutom är så stor att det motiverar en sänkning. Tyvärr har regeringen fel. Måleriföretagen ser behov av ökade stimulanser för jobbskapande, inte färre. Att försämra ROT-avdraget kommer enbart leda till att antalet vita jobb minskar - medan antalet svarta jobb med all säkerhet kommer att öka, avslutar Björn Hellman. 

Undersökningen är utförd av Demoskop under november 2014. Undersökningen bygger på 1143 intervjuer.

För mer information: Björn Hellman, VD Måleriföretagen i Sverige, 070-934 90 15 Cecilia Ergon, Kommunikationschef Måleriföretagen i Sverige, 070-225 00 04

 

 

 

Björn Hellman
VD

Skicka e-post