Förslaget att försämra Rot bygger på Stockholmsmyter

Vilken verklighet lever regeringen i och vad vet man om vardagen utanför Stockholm, undrar skribenterna. Regeringens förslag att sänka Rot-avdraget från 50 procent till 30 procent bygger på rena myter och okunskap om hur Rot-avdraget används och vilka konsekvenserna blir om förslaget genomförs.