Måleriföretagen i Almedalen

Som bransch- och arbetsgivarorganisation driver Måleriföretagen i Sverige opinion och tar ställning i frågor som påverkar måleribranschen och våra medlemsföretag. Genom vårt arbete vill vi förbättra förutsättningarna och näringsvillkoren för hela måleribranschen. Våra prioriterade frågor är åtgärder som bidrar till en sund marknad - med justa konkurrensvillkor och utan oseriösa aktörer.

Första veckan i juli är det dags för Almedalen. Måleriföretagen har representanter på plats både för att bevaka, och diskutera våra frågor med beslutsfattare. Vi arrangerar, och medverkar också i seminarier inom områden som är viktiga för våra medlemsföretag.  

Ökar svartarbetet när ROT-avdraget minskar?

Vad kommer regeringens agerande kring ROT-avdraget få för konsekvenser för företagen och samhället i stort? Kommer fler hushåll att bli intresserade av att köpa mer byggtjänster utan kvitto? Vad betyder det för samhället om attityden till att köpa svarta tjänster skulle förändras? En namnkunnig panel diskuterar färska fakta i ämnet. Vi bjuder på lätt lunch.

Arrangör: Måleriföretagen i Sverige, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen
Medverkande: Björn Hellman, Vd, Måleriföretagen i Sverige. Ola Månsson, Vd, Sveriges Byggindustrier. Ewa Thalén Finné, Riksdagsledamot, Moderaterna. Leif Nysmed, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Moderator: Kicki Blom, Kommunikationschef, VVS Företagen.
Tid & plats: Mån den 29 juni kl 12:00-13:00, Strandvägen 4, Samhällsbyggararenans tält.

 

Enig byggbransch kräver fler lagar för sund konkurrens Den 1 januari träder den nya lagen om personalliggare i kraft. Men det räcker inte – ytterligare en ny lag krävs för att förebygga ekonomisk brottslighet på våra byggarbetsplatser. Vi vill ha en lag om arbetsgivardeklaration på individnivå.

Lennart Ekdal, programledare, leder ett samtal kring det gemensamma målet – en sund byggbransch utan svartarbete. 

Arrangör: Byggbranschen i samverkan  
Medverkande: Ingemar Hansson, generaldirektör Skatteverket, Eva Fröjelin, generaldirektör Ekobrottsmyndigheten, Ingela Edlund, vice ordförande LO, och Peter Löfgren, Byggbranschen i samverkan,
Tid & plats: 29 juni 2015 11:30–12:30, Almedalens Hotell, Strandvägen 8

Lunchsmörgås och kaffe finns framdukat från 11.15.