Pressmeddelande: Regeringens budget sänker Sveriges måleriföretag

Måleriföretagen i Sverige är starkt kritiska mot delar av regeringens budgetproposition där bl.a. ROT-avdraget sänks från 50 till 30 procent. Förändringen slår hårt mot många av Sveriges måleriföretag, med minskad efterfrågan och ökad konkurrens från oseriösa aktörer som följd.

-  Ett sänkt ROT-avdrag är ett mycket hårt slag för Sveriges måleriföretag, och får stora konsekvenser för sysselsättningen i branschen. I måleribranschen har ROT-avdraget skapat en helt ny marknad bland privatpersoner och konkurrerat ut den tidigare svarta arbetskraften. Regeringens förslag kommer att göra att tusentals vita jobb återigen blir svarta, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen i Sverige.   

Måleriföretagen har tidigare presenterat underlag som visar att nästan 60 procent av medlemsföretagen har rekryterat fler anställda sedan ROT-avdraget infördes, och cirka 2 000 nya jobb har skapats bara i måleribranschen. Samtidigt visar undersökningar att fyra av tio svenskar kan tänka sig att köpa tjänster svart om ROT-avdraget sänks i enlighet med regeringens budget. Samma undersökning visar att sju av tio av de som planerar att renovera skulle avstå vid samma premisser.

-  Jag är självklart mycket besviken att regeringen vill ändra en självfinansierad skatteneutral reform som bevisligen har fungerat. För våra medlemmar innebär ett sänkt ROT-avdrag att många företag kommer att få minska sin personalstyrka, vissa företag riskerar att slås ut helt. Tittar vi på hela byggsektorn är det många företag som står inför samma öde. 

-  Det regeringen åstadkommer genom att inte lyssna på oss i byggbranschen är mer svartjobb, minskade skatteintäkter och ökad arbetslöshet, inte minst för våra ungdomar som oftast ligger sämst till i turordningslistorna. Det rimmar illa med regeringens mål om att åstadkomma Europas lägsta arbetslöshet, säger Björn Hellman.