Riskera inte jobben – bevara rot-avdraget

Inför Socialdemokraternas kongress i helgen uppmanar företrädare för byggbranschen att rot-avdraget lämnas orört.

Debatt HP 29/5. Nyligen föreslog regeringen att begränsa rot-avdraget från dagens 50 procent till 30 procent. Det innebär tydligt höjda kostnader för alla här i Halland som vill måla om, byta kök eller riva en vägg. Men det innebär också ett hårt slag mot de lokala bygg- och installationsföretagen.

Risken är stor att vi får tillbaka den osunda konkurrens och det svartarbete som fanns tidigare. Därmed riskeras även jobben.

Rot-avdraget har bidragit till att skapa tusentals vita trygga arbeten. Det är arbeten som tidigare inte utfördes alls, eller som utfördes helt eller delvis av svart arbetskraft. Ett minskat rot-avdrag riskerar att leda till att vita trygga anställningar hos de seriösa företagen ersättas av ett utanförskap genom otrygga arbetsförhållanden på den svarta marknaden. För staten innebär det uteblivna skatteintäkter i form av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatter. En sådan utveckling kan knappast ligga i någons intresse.

När dagens rot-avdrag infördes var ett starkt skäl att motverka svartarbete i konsumentsektorn. Det lyckades. Fram tills nyligen fick bara tre procent av företagen inom byggsektorn frågor om att utföra arbeten utan kvitton. Innan rot-avdraget infördes fick 45 procent av företagen samma fråga. Rot har alltså haft stor betydelse för kundernas attityder till svartjobb.

Nu växer oron hos våra medlemsföretag för att den osunda konkurrensen åter ska få fäste. Dessvärre är det en oro som stärks när man pratar med de som planerar att renovera eller bygga om. En undersökning som Måleriföretagen låtit göra visar att fyra av tio svenskar nu kan tänka sig att köpa svart om rot-avdraget sänks. Det är anmärkningsvärda siffror. Särskilt som en undersökning genomförd av Skatteverket 2011 då visade att hela 90 procent då inte fann någon acceptans för svarta rot-arbeten. Samtidigt säger sju av tio i Måleriföretagens undersökning att de skulle avstå från att renovera om förslaget blir verklighet.

I helgen samlas Socialdemokraterna till kongress under parollen Framtidens jobb. Vår förhoppning är att man där på allvar diskuterar vilka konsekvenser ett sänkt rot-avdrag får för jobben. För oss i byggbranschen är det minst sagt förvånade om regeringen skulle välja att prioritera ned en av de åtgärder som så framgångsrikt bidragit med pengar till statskassan, skapat en sund konkurrenssituation i byggbranschen och gjort svarta jobb vita.

Erik Haara,

vd Glasbranschföreningen

Björn Hellman,

vd Måleriföretagen i Sverige

Johan Lindström,

vd Entreprenörföretagen

Hampe Mobärg,

vd Maskinentreprenörerna

Johan Mossling,

tf vd VVS Företagen

Ola Månsson,

vd Sveriges Byggindustrier

Jan Siezing,

vd EIO