Nya regler för ROT-utbetalningar

Från den 1 april 2015 gäller nya regler för ansökan om utbetalning för ROT-arbete. De nya reglerna innebär bland annat din ansökan behöver specificeras på ett annat sätt än tidigare och ansökan ska lämnas in elektroniskt.

 Begäran om utbetalning av ROT ska från och med den 1 april också innehålla uppgifter om:                                                                                         

  • Arbetade timmar                                                                                                                                                                    
  • Debiterad ersättning för material                                             
  • Debiterad ersättning för annat än vad som omfattas av ROT-området

Skärpningen av reglerna för fakturans innehåll görs för att möjliggöra utökad kontroll av Skatteverket, något som Målariföretagen förordat. Utbetalning ska då endast kunna lämnas elektroniskt och endast till ett konto som tillhör utföraren eller dennes koncern.

Om det finns särskilda skäl kan skatteverket medge befrielse från skyldigheten att lämna elektronisk begäran, men denna ansökan ska göras senast den 30 april 2015.