Gemensamma utmaningar för framtiden diskuterades under Nordiskt möte

Kompetensförsörjning, svårt ekonomiskt läge med hög inflation samt kommande avtalsförhandlingar var frågor som stod i centrum när de nordiska ländernas representanter för måleribranschen träffades i Oslo.

Det var en god uppslutning på Nordiskt möte i Oslo den 14-16 september 2022. På grund av pandemin var det senast 2018 ländernas delegationer kunde träffas. Med på Nordiskt möte var Måleriföretagens Sverigestyrelse och vd Pontus Sjöstrand.

Kompetensförsörjning: en högst prioriterad fråga

Behovet av att rekrytera unga till måleribranschen var alla de nordiska ländernas representanter eniga om.

- Kompetensförsörjningen var lika aktuell som vid mötet 2018 och en högt prioriterad fråga i samtliga länder, berättar Pontus Sjöstrand.

Det svåra ekonomiska läge som råder kom självklart på tal. Med viktiga avtalsförhandlingar som stundar väntar stora utmaningar för att förhandla fram goda villkor för branschen i samtliga länder.

- Osäkerheten i ekonomin och den höga inflationen delade vi med alla utom Danmark som faktiskt har en lägre inflation – 4,9 procent. Annars var det samma oro inför 2023 i samtliga nordiska länder. Kommande avtalsförhandlingar har lite olika tidpunkter i de olika länderna men både Island och Sverige står närmast på tur att förhandla fram nya villkor för branschen i en tid där inflationen är den högsta på över 30 år. Detta kommer bli en stor utmaning, menar Pontus Sjöstrand.

Under mötet berättade Sveriges representanter om det nyligen avslutade svenska valet och vikten av en fortsatt grön omställning var ett av de huvudsakliga diskussionsämnena.

- Vi berättade om utfallet i valet där det blir en ny konservativ koalitionsregering med en relativt liten majoritet i riksdagen. Danmark kommer att ha ett val i oktober 2022 och övriga länder har inga val i närtid. En viktig fråga för den nya regeringen är att skapa goda förutsättningar för en fortsatt grön omställning av industrin och övriga delar av näringslivet, säger Pontus Sjöstrand.

Nordiska mästerskapen i måleri 2022

I samband med Nordiska mötet genomfördes också Nordiska mästerskapen i måleri där silvermedaljören i Måleri-SM, Céline Hansen, var med och tävlade om att bli Nordens bästa målare.

- Det var riktigt roligt att träffa de tävlande och Céline imponerade stort på oss alla, berättar Pontus Sjöstrand, efter att representanterna besökt tävlingen.

Viktigt med erfarenhetsutbyte

Under mötet i Oslo diskuterade delegationerna även vikten av att de nordiska länderna kontinuerligt utbyter erfarenheter och kunskap för att måleribranschen i samtliga länder ska utvecklas och möta framtidens krav.

- Vår omvärld är i ständig förändring och det finns en stor vinst i att vi träffas och utbyter ny information och tips på hur vi kan möta de utmaningar som måleribranschen i våra länder står inför. Samordningen och utbytet kring våra länders olika kollektivavtal är viktigt för att vi ska kunna utveckla och förbättra dem samtidigt som vi får en bra insikt i respektive lands lönekostnadsutveckling, avslutar Pontus Sjöstrand.