Projekt om ny valideringsmodell fortsätter i Stockholm

Måleribranschens parter har under de senaste två åren bedrivit ett gemensamt projekt för att ta fram en ny valideringsmodell. Genom projektet ska det bli möjligt för företag att validera medarbetare i den egna produktionen, med stöd av bedömare som utbildats av parterna.

- Vi kallar projektet kort och gott för ”Validering i produktionen” och vi hoppas kunna leverera ett bra verktyg för våra medlemsföretag att använda i samband med rekrytering av ny personal, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Våra medlemsföretag har länge haft svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och allt fler rekryterar medarbetare med kompetens inom yrket som individen har svårt att redovisa underlag för. Då blir ytterligare ett sätt att validera den kompetens som finns ett bra stöd för företagen.

Projektet har tidigare drivits i Göteborg, men nu flyttas verksamheten till Stockholm. 

- Vi har många erfarenheter med oss från projektet i Göteborg, men vi är inte riktigt klara, säger Jonas. Det behövs fler tester för att vi ska ha en modell som vi vet fungerar och som är kvalitetssäkrad. Det är det arbetet som vi nu avser fortsätta i Stockholm. Det passar dessutom bra eftersom det i Stockholm inte finns någon som kan validera målerikompetens i nuläget. Då blir det lämpligt att implementera och lansera den nya modellen där. 

Projektet planeras vara klart till sommaren 2024.