Lagförslag för bättre dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildning

Regeringen föreslår lagändringar som ska underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden. I en lagrådsremiss framförs flera efterlängtade förslag kring planering och dimensionering av gymnasieskola och vuxenutbildning.

Lagförslag för bättre dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildning

Mest efterlängtat är förslaget om att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av utbildningarna.

- Att hitta medarbetare med rätt kompetens när de behövs är avgörande för att våra medlemsföretag ska vara konkurrenskraftiga. Självklart ska ungdomars intresse tas i akt när utbildningar erbjuds runt om i landet, men arbetsmarknadens behov måste också få styra, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen.

Tyvärr är rekryteringsproblemen stora. Matchningen på svensk arbetsmarknad har inte fungerat tillräckligt bra och gymnasial yrkesutbildning är den utbildningsbakgrund som flest företag efterfrågar vid rekrytering. På många håll i Sverige saknas en fungerade regional nivå när det kommer till utbildning och kompetensförsörjning. Att Regeringen föreslår att kommuner framöver ska samverka kring planering, dimensionering och erbjudande av gymnasial utbildning tycker Måleriföretagen är positivt.

- Gymnasieskolan och vuxenutbildningen behöver fler politiska reformer. Lagändringarna som föreslås kommer att bidra till att tillgängliggöra utbildning till yrken i vår sektor, något som i förlängningen kommer att underlätta kompetensförsörjningen. Helt klart ett steg i rätt riktning, säger Jonas Lindberg.

Regeringens lagrådsremiss