Hos Dryft finns inga höga hästar

Att som nyetablerat stort byggföretag med måleri i fokus ge sig rakt in på privatmarknaden är en ny företeelse i branschen. Men förutom att bana ny väg på marknaden har uppstickaren Dryft även ambitionen att förändra kulturen i hantverksbranschen och höja statusen på dess yrken.

På Dryfts huvudkontor i Solna myllrar det av människor. Om man inte visste att det var ett byggföretag skulle man lätt kunna tro att man hamnat hos ett techbolag. Till övervägande delen unga människor rör sig runt i kontorslandskapet och stämningen är på topp.

– I det här rummet sitter de olika hantverksenheterna och deras teamledare, berättar Daniel Lindgren, en av grundarna av företaget.

Han visar runt i lokalerna och konstaterar att de redan efter två år blivit för trånga och därför ska hela företaget flytta till hösten.

Och faktum är att Dryft inte är ett renodlat hantverksföretag utan de jobbar okonventionellt på många sätt. Företaget har egna it-utvecklare som har tagit fram och vidareutvecklar egna processverktyg.

– Techbolagen kollar på oss och tycker att vi är ett byggbolag och byggbolagen kollar på oss och tycker att vi är ett techbolag, sammanfattar Daniel.

Vill förändra branschen

Förutom en väldigt standardiserad och effektiviserad kundhantering finns det också en hel del annat som skiljer Dryft från många andra företag. Och det mesta bottnar i Daniels eget missnöje med sådant han upplevt under många år i måleribranschen.

– Under mina år som målare och så småningom projektledare i ett stort måleri, såg jag allt som fungerade dåligt i branschen. När jag var med och startade Dryft var det med syfte att förändra byggbranschen, förklarar han och pekar ut de tre områden som han och de båda andra grundarna ansett som mest utvecklingsbara:

– Det gäller digitaliseringen, kundhanteringen och företagskulturen, säger Daniel och skräder inte orden när han pratar om den jargong som han menar är vanlig på många byggen, hur han tycker att man som “knegare” ofta behandlas illa av arbetsgivare samt hur illa han tycker om den ”machokultur” som exkluderar människor ur branschen och håller tillbaka utvecklingen. Allt detta är sådant som han och kollegorna har bestämt sig för att aldrig tillåta inom Dryft.

Många olika yrkesgrupper

Tillsammans med Johannes Ivarsson och Magnus Petersson, som har en bakgrund inom finansbranschen och som strategikonsult, startade han företaget, som under resans gång har fått många nya delägare och finansiärer. Från att ursprungligen bara ha jobbat med måleri, har verksamheten utvecklats till att erbjuda totallösningar inom byggbranschen. I dagsläget har de även snickare, plattsättare, rörmokare och elektriker i bolaget. Sedan starten 2020 har de växt till 130 medarbetare och fortfarande anställer de cirka sex nya medarbetare i månaden.

– Allting bygger på en idé om att när man sätter samman människor med många olika bakgrunder, då händer det något nytt och man kan utvecklas. Det handlar om mångfald i allra högsta grad, men i detta fallet gäller det kompetens.

Målgruppen är privatpersoner och företaget har utvecklat lättfattliga beställningslösningar på alla tänkbara tjänster och produkter, allt från att installera en laddbox till att byta ut en läckande kran. För den kund som vill ha ett målerijobb utfört, finns det också smarta lösningar för att räkna ut pris på tjänsten och beställa den.

– Man ska inte behöva ringa och jaga en hantverkare och vänta i evigheter på att få jobbet gjort. Hos oss kan man beställa arbetet och få veta direkt när det blir utfört och vad det kostar.

En av företagets grundbultar är att alla anställda ska ha samma grundläggande värderingar
En av företagets grundbultar är att alla anställda ska ha samma grundläggande värderingar.

Satsningar inom psykisk hälsa och jämställdhet

Hela tillvaron för hantverkare på Dryft är digital. All projekthantering sker i telefonen, där också en intern kommunikationsplattform finns. Man kan lägga in ett meddelande om man blir klar tidigare med ett jobb och erbjuda sig att hjälpa någon som inte hunnit klart med sitt.

För att skapa en företagskultur som är inkluderande och attraktiv för medarbetarna, har Dryft även vidtagit många andra åtgärder. De toppar upp föräldrapenningen i sex månader under barnets första ett och ett halvt år, erbjuder alla anställda tio gångers gratis psykologsamtal för att motverka stigmatiseringen av psykisk ohälsa och har gratis mensskydd.

– Vi har också regelbundna framtidsmöten med alla medarbetare. Där pratar vi om hur man ser på sin framtid och vill utvecklas inom företaget, säger Anton Wiberg, enhetsledare för målerisidan.

Kollegan Pernilla Lundgren som är avdelningsledare för måleri, berättar också om hur alla nyanställda får en gedigen introduktion med regelbunden uppföljning under provanställningen, samt en mentor som hjälper dem in i bolaget på ett bra sätt.

– Vi är väldigt noga med vilka vi anställer och det är viktigt att alla tänker lika och jobbar åt samma håll. Vad man har för värderingar märks först när man har kommit ut på fältet och börjat jobba, säger hon.

Utmanande att hantera många projekt

Att bygga ett företag så snabbt som Dryft har vuxit fram är naturligtvis även förenat med en del gupp på vägen. När Anton och Pernilla får frågan om vilka utmaningar de tampas med blir de allvarliga och berättar att visst finns det saker som är problematiska med att växa fort och försöka bana ny väg.

– Vi har många utmaningar. Att få de olika enheterna att jobba smidigt tillsammans är en. För många går det av gammal vana att man ser till sitt eget skrå i första hand, men det jobbar vi aktivt med att få bort. Att ha så många olika projekt igång samtidigt som vi har kräver också mycket. Även om vi försöker lämna luft emellan jobben, så blir det tajta scheman ibland, konstaterar Anton Wiberg.

– Att få alla att hänga med i digitaliseringen är också en utmaning, fyller Pernilla i.

Hon hade själv väldigt liten erfarenhet av digitala verktyg efter att ha jobbat som målare under många år, men tycker att hon fick starta på sin egen nivå och fick bra stöd i att lära sig systemen.

– En stor fördel är att företaget är helt prestigelöst och att ingen sätter sig på några höga hästar. Här är det hantverkarna som är stjärnorna och vi andra är stödfunktioner, slår hon fast.

På frågan om hur mycket de har tänkt sig att växa svarar Anton med självsäkerhet och utan tvekan:

– Härnäst öppnar vi filial i Uppsala och därefter väntar Göteborg, Malmö och Oslo. Om tre år omsätter vi en halv miljard.

Text: Lo Bäcklinder Foto: Per Hansson
Intervjun är hämtad från tidningen Målarmästaren nr 3 - 2022