Pontus Sjöstrand om återhämtningen av ekonomin: ”Nödvändigt med fler konkreta åtgärder, som ett återställt ROT-avdrag till 50 procent”

Coronapandemins effekter fortsätter att påverka hela vårt samhälle och både de humanitära och de ekonomiska utmaningarna är fortsatt enorma, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen i Sverige.

Även om det finns signaler på att svensk ekonomi har återhämtat sig en aning är läget allvarligt och regeringen bedömer att svensk ekonomi väntas vara i en lågkonjunktur även under 2021. Den svenska ekonomin är med andra ord bräcklig. Samtidigt som det naturligtvis är ytterst angeläget att stoppa smittspridningen behöver de verksamheter som drabbas av restriktionerna och kanske tvingas stänga ned, få tydliga besked och kompensation. Men det också viktigt att ge de företag som har möjlighet att fortsätta att driva samhällsekonomin framåt, de förutsättningar som behövs. Arbetslösheten har nått en rekordnivå och det är företagen som kan fortsätta att skapa jobb, tillväxt och bidra med skattemedel, pengar som går till vård och omsorg.  Alla verktyg som finns att tillgå behöver användas för att få igång ekonomin.

Måleriföretagen och många med oss har i flertalet presenterade undersökningar visat på ROT-avdragets viktiga positiva effekter på ekonomin. Ett återställt ROT-avdrag stimulerar bland annat till underhåll av landets fastighetsbestånd. Framför allt skapar det möjligheter för mindre företag att överleva den här tuffa perioden då coronapandemins effekter slår hårt och övriga marknader minskar drastiskt. ROT-avdraget kan också vara en viktig del när hela det allmännyttiga fastighetsbeståndet ska rustas upp. Här finns stora behov och ett ROT-avdrag skulle ge positiva samhällsekonomiska synergier på flera nivåer. Ett återställt ROT-avdrag ger bra och tydliga effekter i flera led, från bygg- och måleriföretag till leverantörer av olika material och tjänster.

I en lågkonjunktur är det dessutom extra viktigt att öka möjligheten för seriösa företag att klara konkurrensen från oseriösa aktörer Det är våra seriösa företag som skapar jobb, tillväxt och bidrar med skattemedel. Här har ROT-avdraget dessutom visat sig ha stor betydelse när det gäller att motverkar den svarta sektorn där ofta redan utsatta människor utnyttjas som svart arbetskraft och får jobba under osäkra arbetsvillkor utan försäkringar.

ROT-avdraget har ett starkt stöd bland allmänheten – varannan svensk tror att ett höjt ROT-avdrag skulle stärka svensk ekonomi. Detta har vi tidigare lyft fram och visat i en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Bygg- och installationssektorn. Samma undersökning visar också att sju av tio (71 procent) tror att viljan att anlita professionella hantverkare skulle öka om ROT-avdraget höjdes till 50 procent. Nästan lika många (65 procent) tror även att ROT-avdraget har stor betydelse för att motverka svartarbete och fusk.

Betydelsen av ROT-avdraget får inte underskattas och Måleriföretagen fortsätter att jobba för att regeringen ska inse att Sverige nu behöver alla medel för att stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som gynnar Sverige i en svår tid som kräver alla insatser.

Pontus Sjöstrand
Vd Måleriföretagen i Sverige

Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen