Krav på vaccinationsbevis under kongressen 2022

Det är allas ansvar att hindra smittspridning av covid-19 och därför har beslut tagits att alla närvarande vid kongressen 2022 ska uppvisa giltigt vaccinationsbevis.

Som vaccinationsbevis gäller enbart covidbevis som visar att man tagit minst två doser vaccin mot covid-19. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Varken negativt PCR-test/antigentest eller dokumentation om genomgången sjukdom är giltigt.

Personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig mot covid-19 ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.

Kan du inte visa upp vaccinationsbevis samt legitimation kommer vi dessvärre behöva neka dig inträde.

Kravet på vaccinationsbevis gäller även medföljande.

Det här behöver du göra:

Se till att du har ett giltigt och uppdaterat covidbevis för vaccination, ett så kallat vaccinationsbevis. Är du fullvaccinerad kan du hämta ditt bevis kostnadsfritt på www.covidbevis.se. Vaccinationsbeviset visas upp tillsammans med giltig ID-handling i samband med entré.

  • Förbered dig genom att ladda ner ditt bevis på covidbevis.se.
  • Ta med dig legitimation.
  • Kom i god tid – inpasseringen kan ta längre tid än normalt

Avbokning

Har du inte vaccinationsbevis och behöver avboka? Önskar du delta digitalt vid kongressförhandlingarna?

Kontakta Tina Engelin, huvudansvarig för Måleriföretagens kongress 2022
E-post:
tina.engelin@maleriforetagen.se

Måleriföretagen följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer och håller oss uppdaterade om läget ändras.