Kraftsamla kring yrkesutbildningarna!

Mer behöver göras för att öka yrkesprogrammens status och attraktionskraft. Det skriver Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen i Sverige tillsammans med företrädare för tolv branschförbund på Dagens Samhälles debattsida idag.

Oavsett konjunkturläge är det avgörande att företagen hittar rätt kompetens. Det gör att företagens verksamhet kan utvecklas, något som i sin tur kan leda till fler jobb. Tyvärr fungerar matchningen på svensk arbetsmarknad inte tillräckligt bra. Var fjärde rekryteringsförsök misslyckas och det finns över 100 000 lediga jobb.

I artikeln menar skribenterna vidare att den grundläggande högskolebehörigheten bör finnas med i yrkesprogrammen från början men att den kan väljas bort eller bytas ut mot yrkeskurser.

Dessutom anser skribenterna att ambitionen kring gymnasieskolans yrkesprogram behöver höjas. Företag och branscher måste ges ett reellt inflytande över utformning och innehåll i yrkesutbildningarna. Det behövs även mer kunskap om jobb och framtida arbetsmarknad i skolan. Idag känner många ungdomar bara till ett fåtal yrken, något som påverkar deras gymnasieval.

Läs hela artikeln här.


Branschförbunden som undertecknat artikeln:
Måleriföretagen i Sverige
Industriarbetsgivarna
Byggföretagen
Glasbranschföreningen
Transportföretagen
Maskinentreprenörerna
Installatörsföretagen
Teknikföretagen
TMF och Grafiska företagen
Livsmedelsföretagen
Visita
Gröna arbetsgivare