Målarna varslar 109 lackföretag – stoppar arbete med Tesla bilar

Målareförbundet har lagt ett sympativarsel för IF Metall i konflikten för att få Tesla att teckna kollektivavtal. Blockaden innebär att företagen inte får utföra något som helst arbete med Tesla bilar.

Sympativarsel hittills i teslakonflikten:

Transportarbetareförbundet

Blockad mot lastning och lossning av Teslabilar i fyra hamnar från den 7 november.

Har varslat om att blockaden utökas till samtliga svenska hamnar den 17 november.

Fastighetsanställdas förbund

Har varslat om blockad mot städning av Teslas lokaler på fyra orter från den 17 november.

Elektrikerförbundet

Har varslat om att förbundets medlemmar inte kommer att utföra service eller reparation av elanläggningar vid Teslas verkstäder och laddstationer från den 17 november.

Svenska Hamnarbetarförbundet

Har varslat om blockad mot att hantera Teslabilar i samtliga svenska hamnar från den 17 november.

Seko

Har varslat om blockad som stoppar alla försändelser och leveranser till och från alla Teslas arbetsplatser från den 20 november.

Målarna

Har varslat om blockad mot all hantering av Teslabilar på billackeringsföretag från den 21 november.