Anmälan till Konkurrensverket ingen stridsåtgärd enligt AD

Målarna stämde Måleriföretagen då de menade att Måleriföretagens anmälan till Konkurrensverket var att betrakta som en olovlig stridsåtgärd. Dom har nu kommit där en enhällig domstol fastställde att åtgärden inte är att betrakta som en stridsåtgärd.

Eftersom Målarna förlorade tvisten i AD ska de, förutom sina egna rättegångskostnader, ersätta oss för våra processkostnader.