Förslag att utöka företagens möjligheter till korttidspermittering!

Företag förelsås få utökade möjligheter till korttidspermittering. Regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat ett förslag om utvidgade möjligheter till korttidspermitteringar för företag.

Enligt det nya förslaget ska arbetsgivare kunna minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent samtidigt som arbetsgivarens kostnader minskar med upp till 70 procent. Med det tidigare förslaget kunde företagen låta personalen gå ned 60 procent i arbetstid.

Regeringen och samarbetspartierna har även enats om att sänka räntan för företag som har fått skjuta upp sina skatteinbetalningar på grund av coronakrisen till 3,14 procent.

-  Det är välkommet att reglerna kring korttidspermittering förbättras och att anståndsräntan sänks för företag som vill skjuta upp sina skatteinbetalningar. Men läget så extraordinärt att vi kommer att behöva fler kraftfulla åtgärder, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

Det nya förlaget ska läggas fram för riksdagen i maj men stödet kommer gälla retroaktivt från den 1 maj till och med den sista juli. Innan lagändringen träder i kraft ska du dock ansöka enligt de ursprungliga nivåerna 20, 40 eller 60 procent.