Lägesrapport: Avtal 2023

Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet har förhandlat om villkoren för ett nytt kollektivavtal sedan mitten av mars. Den 3 maj varslade Svenska Målareförbundet om strejk som bröt ut fredagen den 12 maj. Svenska Målareförbundet har lagt ytterligare varsel som träder i kraft nästa vecka och på tisdagen har även sympativarsel lagts.

Vi som arbetsgivarorganisation slår vakt om och vill upprätthålla yrkeskompetensen i branschen och kvaliteten på det arbete som våra medlemsföretag levererar. Måleriföretagen i Sverige har tackat ja till medlarnas bud och arbetar efter Svenska Målareförbundets nej till budet för att hitta en lösning i den pågående konflikten. Nu fortsätter dialogen med Svenska Målareförbundet med fokus på att träffa ett avtal som uppfyller båda parters önskan om att åstadkomma en hållbar lösning på frågan om hur kompetensen i branschen säkerställs på bästa sätt, i akt och mening att träffa en överenskommelse så snart som möjligt.