Måleribranschens viktigaste budskap till en ny regering

Inom kort har Sverige en ny regering. Här lyfter vi fyra frågor som är avgörande för måleribranschen och som behöver lösas relativt omgående av en ny regering.

Det är osäkra tider i byggsektorn. Den återhämtning av konjunkturen som inleddes under förra året försvåras nu gå grund av brist på material- och komponenter, ökande problem med energiförsörjning samt en bred och hög inflation. Sedan tidigare står byggsektorn dessutom inför en cementkris och vikande prognos för bostadsbyggandet. Hushållen känner av ökade kostnader och utrymmet för konsumtion och investeringar minskar. Samtidigt rapporterar flera medlemsföretag om en bransch med högt tryck och svårigheter att hitta rätt kompetens.

Här är måleribranschens viktigaste budskap till en ny regering:

 • ROT-avdraget
  Återställ ROT-avdraget till 50 procent av arbetskostnaden. Ett höjt ROT-avdrag är effektivt mot svartarbete och arbetslivskriminalitet – särskilt viktigt nu med hänsyn till kommande lågkonjunktur - och för att stötta hushållens ansträngda ekonomi samt skapar arbetstillfällen i hela landet.

 • Grön omställning
  Energipolitiken ska möjliggöra en grön omställning för hela näringslivet på lång sikt. Skatter på drivmedel måste vara rimliga för både stora och små företag. Tillståndsprocesser måste snabbas upp och vara rättssäkra för att stimulera fortsatta investeringar.

 • Regelförenklingar
  Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Sverige. Därför behöver villkor, lagar och regler förenklas. Det är viktigt för måleribranschens utveckling, framför allt för de mindre företagen. Tillsätt en snabbutredning om vilka regelförändringar som kan genomföras skyndsamt för att underlätta företagandet.

 • Yrkesutbildningar
  Kompetensförsörjningen är avgörande för måleribranschens framtid. Vi vill att den nya regeringen satsar på utbildningsfrågorna, med fokus på yrkesutbildningar, för att locka fler unga och yrkesväxlare att välja ett hantverksyrke där det finns goda framtidsutsikter.

Dessa insatser är viktiga för att skapa rätt förutsättningar i en svår och osäker tid, där måleribranschen är del av hela näringslivet, som ytterst skapar ekonomiska förutsättningar för fortsatt utveckling och välstånd på lång sikt.