Viktig ny information rörande utbetalning av semesterlön

Viktig ny information rörande utbetalning av semesterlön

Måleriföretagen gick i måndags (den 20 maj) ut med informationen att vi bedömer att regeln i Måleriavtalet avseende utbetalning av semesterlön strider mot EU:s arbetstidsdirektiv artikel 7 och att medlemsföretagen därmed är förhindrade att följa regeln. 

Att betala ut semesterlönen i efterhand strider mot kollektivavtalet. Vi rekommenderar att ni följer kollektivavtalets regel i avvaktan på utfallet av en förestående förhandling med Byggnads kring den aktuella regleringen.

Vi förstår att det kan vålla frustration och bekymmer för er som följt vår tidigare rekommendation och inte har betalat ut semesterlönen i enlighet med kollektivavtalet då vi nu måste gå ut och uppmana er att ändå betala ut lönen i enlighet med kollektivavtalet. Detta i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för att hitta en förhandlingslösning tillsammans med Byggnads.

Vid frågor, kontakta Måleriföretagens arbetsrättsliga experter på jouren@maleriforetagen.se eller 010-484 95 90.