Klartecken för ny unik yrkeshögskoleutbildning - Projektledare inom måleri

Idag lämnade Myndigheten för Yrkeshögskolan sitt besked om vilka nya yrkeshögskoleutbildningar som landets YH-anordnare beviljats, med start 2021. En av utbildningarna som fått klartecken är utbildningen Projektledare inom måleri. En utbildning framtagen på initiativ av Måleriföretagen i ett samarbete med Hermods Yrkeshögskola.

- Det här var ett mycket välkommet besked. Detta är en unik utbildning eftersom det aldrig tidigare har funnits en renodlad projektledarutbildning riktad mot måleri inom yrkeshögskolan. Inom måleribranschen behöver vi säkerställa att måleriföretag fortsatt kan vara konkurrenskraftiga och utvecklas. Det är angeläget att branschen får tillgång till välutbildade medarbetare och här har vi sett att speciellt projektledarkompetensen saknas. Nu ser vi fram emot att dra igång utbildningen i samverkan med Hermods, som har gedigen erfarenhet av utbildning, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen i Sverige.

Syftet med utbildningen är att stärka måleribranschen som står inför kompetensutmaningar med koppling till både pensionsavgångar och teknisk utveckling.

Utbildningen kommer att drivas på distans under ett års tid med Malmö som studiesäte för fysiska träffar. 30 personer kommer att kunna läsa utbildningen med planerad start i augusti 2021. Teoretisk kunskap kommer att ges inom projektledning, ekonomi, miljöarbete och branschjuridik, samt LIA där de studerande få utöva sina nyvunna kunskaper rent praktiskt. För att vara behörig till utbildningen behöver man ha tidigare arbetslivserfarenhet inom måleribranschen alternativt motsvarande kunskaper inom bygg- och installationssektorn.

Mer information om innehåll och ansökan till projektledarutbildningen hittar du på Hermods hemsida.


För mer information, kontakta Jonas Lindberg