Byggnads varslar om stridsåtgärder mot Installatörsföretagen

Byggnads har den 12 maj sagt upp Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl samt varslat Installatörsföretagen om stridsåtgärder. Varslet innebär arbetsnedläggelse och blockad på ett stort antal företag från och med den 24 maj klockan 09:00 om inte parterna kommer överens om ett nytt avtal. Enligt Byggnads omfattar varslet ca 1 500 arbetstagare.

Nedan hittar ni varslet. Undersök om ni riskerar att påverkas av Byggnads strejk. Vi återkommer med mer information om vilka arbetsplatser som berörs så snart vi får kännedom.

Om ert företag riskerar att uppdrag drabbas av förseningar på grund av Byggnads strejk, ska ni begära tidsförlängning hos er beställare. Sekundära effekter, d.v.s. påverkan på tredje man av stridsåtgärder mellan parter som omfattas av ett annat kollektivavtal, ersätts inte genom konfliktstöd. 

Läs Byggnads varsel här.