Positivt räntebesked från Riksbanken

Det har gått två år sedan Riksbanken påbörjade sina många höjningar av styrräntan. Nu får vi äntligen en sänkning. Det innebär en lättnad för hushållens plånböcker, samtidigt som det stärker trenden med en ekonomi på rätt väg. Även om det är en lång väg kvar är det ett viktigt besked, inte minst för våra medlemsföretags kunder som nu får en första lättnad i räntebördan.

Riksbankens sänkning blev 0,25 procentenheter och är förhoppningsvis den första av flera sänkningar i år. Att sänkningen skulle bli låg var väntat. Den svenska Riksbanken har historiskt sett inte stressat fram sänkningar av styrräntan. Det har man verkligen inte gjort nu heller. Det är första gången på åtta år som den sänks och den har legat stilla på 4,0 procent i över 7 månader. Dock är det de senaste två åren som vi haft en kraftigt ökande ränta.

– Med ett stegvis minskat räntetryck ökar köpkraften och tilltron till ekonomin stärks. För medlemsföretagen i Måleriföretagen innebär det förhoppningsvis att allt fler kunder framöver kommer få råd att åtgärda den bygg- och renoveringsskuld som just nu växer i Sverige, säger Måleriföretagens vd Pontus Sjöstrand.

0, 25 procentenheter är en ganska liten sänkning, men med tanke på de svenska hushållens höga belåning blir det ändå stora effekter. Bara hushållens totala belåning ligger nära 5000 miljarder kronor. För de med obundna räntor kommer effekten i plånböckerna märkas direkt och en något fördröjd effekt för de med bundna lån. 

– Om inflationen stabiliseras nu så kan vi vänta oss fler sänkningar under året. Det kommer krävas fler räntesänkningar innan medlemsföretagen verkligen märker av effekterna, men förhoppningsvis markerar det här en tydlig vändpunkt.