Regeringens åtgärder mot coronavirusets effekter!

Regeringen har presenterat åtgärder som syftar till att lindra coronavirusets effekter hos Sveriges företag.

  • Förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020.

  • Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för den första sjukdagen och anslaget för smittbärarpenning höjs. 
    För den enskilde innebär det att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Beslutet gäller fram till och med 11 maj men kan komma att förlängas. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården.

  • Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år kommer också att föreslås, med inriktningen att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.

Läs om regeringens åtgärder här.