Avtalslöst tillstånd - från och med 10 maj 2023

Svenska Målareförbundet sa den 3 maj 2023 upp Måleriavtalet. Om inget nytt avtal tecknas före den 10 maj kommer vi att ha ett avtalslöst tillstånd.

Om ett kollektivavtal upphör att gälla utan att omedelbart ersättas av ett nytt avtal ändras i princip inte anställningsvillkoren. Om det är ett tillfälligt avtalslöst tillstånd skall både företaget och arbetstagarna följa samma regler som förut.

Medbestämmandelagen gäller även under avtalslöst tillstånd. Arbetstagarparten har emellertid inte rätt till insyn i eller förhandling om sådana förhållanden hos arbetsgivaren som har betydelse för konflikten. Detta innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att förhandla eller informera om egna taktiska överväganden eller omedelbara förberedelser med anledning av en stridsåtgärd.

Beslut eller åtgärder som inte har betydelse för en konflikt måste arbetsgivaren informera och förhandla om även vid konflikt. Om en arbetsgivare exempelvis vill förändra verksamheten eller anlita ett bemanningsföretag föreligger förhandlingsskyldighet på samma sätt som tidigare. Om den lokala fackliga organisationen vid en förhandling har annan mening om en åtgärd, har arbetsgivaren rätt att själv besluta, i förekommande fall efter central förhandling. Man får räkna med att den lokala fackliga organisationen inte alltid vill förhandla under konflikt eller att den motsätter sig arbetsgivarens förslag. Arbetsgivaren kan, sedan han förvissat sig om att den fackliga organisationen inte önskar förhandla, fatta eget beslut.

Har du frågor?

Om du har frågor, tveka inte att kontakta någon av våra rådgivare på vår jour för arbetsgivarfrågor: 010 - 484 95 90.