Här är eleverna en tillgång

På Alviks Måleri är praktikanter och lärlingar ett naturligt inslag i verksamheten. Att börja som praktikant är den allra vanligaste ingången för en nyanställd lärling.

Här är eleverna en tillgång

I genomsnitt tar Alviks Måleri emot mellan åtta och tio praktikanter under ett år och har i nuläget tolv anställda lärlingar. För att sköta allt som gäller dem är Örjan Grahn anställd som lärlingsansvarig sedan många år. Med en bakgrund som yrkeslärare i måleri på flera olika gymnasieskolor, vet han en hel del om vad som ger en riktigt bra praktik- eller lärlingsutbildning.

– En sak som jag har gjort sedan många år, och som gett väldigt bra effekt, är att jag träffar alla elever för en intervju. Dels vill jag höra vad de har för förväntningar på sin praktik, men jag vill också se vad de har för engagemang och intresse för yrket. Vi vill ju att de ska tycka att det är roligt att komma ut på praktik. Det är också viktigt att skolan har en synlig roll i detta och genom platsbesök följer upp elevens utveckling och upplevelser. Samt att de utrustat eleven på rätt sätt inför start.

Viktigt med intresserad handledare

Hans erfarenhet är att de praktikanter som varit på Alviks Måleri, ofta kommer tillbaka för lärlingsanställningar, vilket han ser som ett gott betyg för företaget. Han har en grupp målare som han vet gillar att vara handledare och menar att det inte är någon idé att sätta en elev med någon som inte vill, eller har intresse. Han försöker också matcha praktikant och handledare för att få bästa tänkbara resultat och trivsel för praktikanten. Ett par av handledarna har ofta lite större grupper med flera elever, med mycket goda resultat.

– Det är ju också viktigt för oss att eleverna får en riktigt bra praktikupplevelse, för kommer de tillbaka till skolan och berättar om att de inte har haft det bra, då är det såklart även mindre bra för oss. Om detta händer vill vi gärna veta det så vi kan bli ännu bättre. Vi vill ju självklart bidra och genomföra praktiken för eleven så bra som möjligt. Även vi kan ha utmaningar; som att kunna erbjuda alla moment inom yrket under en utbildningsperiod, exempelvis tapetsering.

En lång provanställning

Enligt Örjan är det relativt ovanligt att behöva avbryta en praktik, men om det sker så beror det oftast på att eleven visar ointresse, har haft fel bild av yrket i sin helhet, kommer för sent upprepade gånger till arbetsplatsen eller inte kommer alls. I dessa fall får man diskutera svårigheterna och komma fram till en annan lösning. Men Örjans upplevelse är att de allra flesta är ambitiösa, vill göra bra ifrån sig och växer av att få ta ansvar och vara en del i arbetsgruppen.

– Jag tror att många som inte medverkar eller känner det positivt att ta emot praktikanter eller lärlingar, möjligen har haft tidigare dåliga upplevelser och erfarenheter och känner det som ett hinder för att pröva igen. Men om man får en bra praktikant, vilket man nästan alltid får, så är det toppen, både för eleven och företaget. Då blir det egentligen som en jättelång provanställning, för eventuell kommande lärlingsanställning.


Fem råd för att ordna en lyckad praktikperiod:

» Träffa eleven för en intervju innan start. Berätta kortfattat om företaget, de arbetsuppgifter ni har möjlighet att erbjuda under praktikperioden och om era förväntningar på eleven.

» Lyssna också in vad eleven själv har för förväntningar och om de tycker att det ska bli roligt. Väck intresse.

» Försök att matcha handledare och praktikant. Hör också efter om praktikanten önskar vara i grupp om flera eller med en person.

» Låt praktikanten få testa på olika arbetsuppgifter och låt dem göra fel. Reflektera och gå igenom detta tillsammans. Allting går att rätta till och alla arbetsuppgifter är inte jätteroliga eller lätta.

» Var en stolt ambassadör och god förebild för yrket.


Text: Lo Bäcklinder
Intervjun är hämtad från tidningen Målarmästaren nr 1 - 2022