En ny framtid – Måleriföretagens kampanj om måleriyrkets många möjligheter

Måleriföretagen driver sedan cirka ett år tillbaka kampanjen En ny framtid där vi samlat allt man behöver veta om hur man blir målare och vilka karriärvägar som finns. Kampanjen marknadsförs brett över hela Sverige. Här berättar vi mer om vår satsning: En ny framtid!

Det råder stor brist på hantverkare, målare är inget undantag. Samhällsbyggnadssektorn där måleriyrket ingår står inför en fortsatt stadig befolkningsökning i Sverige. Därmed finns ett stort behov av att bygga nya bostäder och lokaler. Byggsektorn har därför en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Personer med en praktisk yrkesutbildning har nyckelkompetenser och är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Samtidigt rapporterar Måleriföretagens medlemmar och andra organisationer inom Svenskt Näringsliv att de har svårt att rekrytera rätt kompetenser. Bristen på kvalificerad personal kommer om några år att vara skriande.  

Även Arbetsförmedlingen bedömer att det finns mycket goda utsikter för målare att få jobb på fem års sikt. Konkurrensen att få jobb är liten vilket beror på kombinationen av antalet målare som väntas gå i pension beräknas öka de närmaste åren medan antalet målare som efterfrågas förväntas öka.  

Samtidigt som branschen brottas med att rekrytera kvalificerad personal, har antal elever som väljer måleriutbildningen i stort sett varit detsamma under tio år. En förklaring till att fler inte söker yrkesutbildningar kan vara att den gängse bilden är att yrkesinriktade gymnasieutbildningar är återvändsgränder, vilket gör både ungdomar och föräldrar osäkra på vad en yrkesutbildning kan erbjuda. Måleriyrkets status hos den bredare allmänheten och kännedomen om vilka karriärvägar yrket erbjuder är också bristfällig och behöver nyanseras. För att nå ungdomar och föräldrar med rätt information om yrkesutbildningarnas möjligheter och för att höja måleriyrkets status, krävs insatser som informerar om de många karriärvägar som måleribranschen erbjuder nu och i framtiden.

”Detta är en fråga vi arbetar mycket aktivt med.”

”Hela byggsektorn står inför en stor utmaning i framtida kompetensförsörjning. Det blir allt svårare för måleriföretag att hitta personal med kvalificerad utbildning. Därför är detta en fråga vi arbetar mycket och aktivt med.”

- Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen

Måleriföretagen vill ta hål på myterna om måleriyrket och yrkesutbildningar som återvändsgränder, med syftet att fylla det kompetensbehov som finns inom måleribranschen. Därför har Måleriföretagen initierat kampanjen En ny framtid. Kampanjen bygger på att informera om och väcka nyfikenhet kring ett av framtidens mest eftertraktade yrken. Detta genom att på ett trovärdigt och engagerande sätt ge en inspirerande bild av karriärmöjligheterna genom riktiga människor. 

”För att i grunden förändra attityder kring måleriyrket krävs ett långsiktigt arbete.”  

- Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen

Syftesdriven kommunikation förändrar bilden av yrket

Fyra målgrupper har identifierats som relevanta för att uppnå kampanjens syfte. Dessa är blivande gymnasieelever, föräldrar, yrkesväxlare och den breda allmänheten. För att nå ut till målgrupperna används autentiska grepp som steg för steg ska inspirera till ett nytt sätt att se på måleriyrket, karriär och jobb. Genom insatserna ska målgrupperna nås av en trovärdig bild av måleriyrket berättad av gymnasieelever, lärare och professionella målare. Kampanjen riktar sig också till den breda allmänheten för att måla upp bilden av yrket som ett framtidsyrke där man har stor chans att skapa ett mer hållbart samhälle.

”Vi har identifierat dessa målgrupper och redan nu har det börjat ge resultat.”

"Vi identifierat ett antal målgrupper för måleribranschen att nå ut till. Kampanjen ger respektive målgrupp ett innehåll och information som vi ser att de efterfrågar. Redan nu börjar detta arbete ge resultat."

- Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen

Digital kommunikation

Sociala medier och digital annonsering är kraftfulla verktyg för att nå målgrupperna på deras egna villkor. Dagens unga generation är ständigt uppkopplad och inhämtar information främst genom sociala medier. I kampanjen används därför kanaler som Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok och Snapchat för att visa engagerande innehåll som väcker intresse och informerar om måleriyrket.

Levande innehåll från verkliga personer

För den som vill följa kampanjen löpande och mer aktivt finns ett Instagram-konto tillgängligt. Antalet sociala medie-konton kan komma att utökas löpande och vid behov under treårsperioden. Instagram-kontot uppdateras ständigt med filmer och bilder från såväl gymnasieskolor där elever ger sin bild av måleriutbildningen, som yrkesverksamma målare och entreprenörer som berättar om sin vardag på arbetet. Genom Instagram hänvisas målgrupperna till kampanjsajten ennyframtid.se.

”Ennyframtid.se uppdateras löpande med relevant information och innehåll för att målgrupperna hela tiden ska mötas av uppdaterat, relevant och engagerande innehåll.”

- Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen

För den som vill veta mer: Ennyframtid.se

Hemsidan ennyframtid.se samlar information om måleriyrket, olika karriärvägar inom yrket och fakta om yrkesutbildning med inriktning måleri. Sajten är optimerad för att ungdomar, föräldrar och exempelvis yrkesväxlare ska hitta inspirerande och relevant information som lockar till att välja en karriär inom måleriyrket. Innehållet är baserat på en analys av mest frekventa sökord på Google kopplat till yrket. Med hjälp av analysen skapades en av de viktigaste funktionerna på mediekanalen idag – en helt unik och sökbar lista på Sveriges samtliga gymnasieutbildningar med inriktning måleri. Den underlättar för målgrupperna att enklare få en geografisk överblick över måleriutbildningar. 

Även information om hantverket, hur utbildningen ser ut och vittnesmål från branschen har resulterat i ett brett utbud av innehåll med elever, lärare och målare som lyfter fram yrket och karriärmöjligheterna. På ennyframtid.se finns också uttömmande information om högskolebehörighet som från höstterminen 2023 ingår i alla yrkesutbildningar på gymnasienivå, om det inte aktivt väljs bort. Genom att förse ungdomar, föräldrar och övriga intresserade med olika typer av innehåll underlättar kampanjen för målgrupperna att få en rättvis bild av yrkesutbildningen med inriktning måleri och yrket målare. Ennyframtid.se uppdateras löpande med relevant information och innehåll under kampanjens tre år för att målgrupperna hela tiden ska mötas av uppdaterat, relevant och engagerande innehåll.

”Med En ny framtid hoppas vi kunna sätta strålkastarljuset på måleriyrket och alla möjligheter som yrket och måleribranschen erbjuder. Jag är övertygad om att detta är ett stort steg i rätt riktning för att få fler att satsa på en karriär i måleribranschen.”

- Jonas Lindberg, Utbildningsansvarig Måleriföretagen  

”Att bli målare innebär en möjlighet till flera karriärvägar – anställd målare, projektledare/ledare eller egen företagare/entreprenör – en framtid med stora möjligheter och få begränsningar i en framtidsbransch”

- Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.