Andelen kvinnliga målare högsta någonsin

Målare – ett yrke för alla! Trenden där en större andel kvinnor väljer att bli målare fortsätter. Bland utlärda målare, lärlingar, elever på gymnasiet och även på YH-utbildningar ökar andelen kvinnor fortsatt. ”Det är fantastiskt att se att vi som bransch fortsätter att vara så starka inom ett viktigt område, både idag och inför framtiden” säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen.

Nya siffror för 2023 från Skolverket och branschens egen statistik visar att den positiva trenden när det gäller andelen kvinnor i branschen fortsätter i flera viktiga områden. 

• Andelen utlärda målare i branschen som är kvinnor är idag 14%.
• Andelen utlärda målare i åldrarna 30 år och yngre i branschen är idag 28%.
• Bland lärlingar i branschen är 34% kvinnor.  
• Bland elever som studerar Bygg- och anläggningsprogrammet/Måleri är 43% kvinnor.  
• På yrkeshögskoleutbildningen för projektledare inom måleri är 26% kvinnor.

2022 var ökningarna tydliga och nu kan vi se att det ökar igen. Från 2021 till 2023 ökade andelen kvinnliga elever på Bygg- och anläggningsprogrammet/Måleri med 26 procent, eller 9 procentenheter.

Det är en trend vi som bransch kan vara stolta över, speciellt eftersom det är något vi och medlemsföretagen arbetar hårt för. Bland redan färdigutbildade målare ökar andelen kvinnor i något långsammare takt än på utbildningarna. Det i sig är inte så oroande då måleribranschen om några år kommer se effekten av alla unga kvinnor som i dag är lärlingar och elever på måleriprogrammen. Då kommer andelen kvinnor totalt öka snabbare, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.

Ett annat specifikt mål som Måleriföretagen arbetar för är att få fler kvinnor i ledande befattningar i måleribranschen. Det är därför glädjande att antalet kvinnor som väljer att studera till projektledare fortsätter att öka.

Tydliga karriärvägar är en grundförutsättning för att vi som bransch ska kunna locka både kvinnor och män till våra medlemsföretag. Därför har vår satsning på yrkeshögskoleutbildning för projektledare inom måleri varit oerhört viktig. Det är kul att det blivit en så lyckad satsning och att andelen kvinnliga studenter ökat över tid. De senaste tre åren har vi utbildat många nya projektledare och en stor del av dem har i princip direkt efter examen kunnat arbeta i den rollen i något av våra medlemsföretag, säger Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen.

Statistik från Skolverket och Måleriföretagen.