Alviks Måleri har miljön i fokus

Under tre och ett halvt intensiva år har Alviks Måleri gjort en totalgenomgång av verksamhetens miljöpåverkan. Tack vare smarta åtgärder, påtryckningar på leverantörer och genom att kompensera för den påverkar som blir kvar, är de nu klimatpositiva.

Anders Larm och Daniel Andersson, Alviks Måleri

Anders Larm, chef för verksamhetsutvecklingen och Daniel Andersson, vd för Alviks Måleri. Foto: Per Hansson

Bakom dörren till Alviks måleris huvudkontor på Ranhammarsvägen i Bromma får man snabbt en uppfattning om vilken stor samlad kompetens det finns bland företagets 135 medarbetare. Dekormålningar och nya färgtrender blandas med perfekta tapetseringar och andra exempel som enbart kan utföras av skickliga yrkeshantverkare.

I den stora ljusgården som utgör mittpunkt för kontorslokalerna berättar Daniel Andersson, vd och Anders Larm, chef för verksamhetsutvecklingen, om hur de i arbetet med att förverkliga företagets mål om att bli klimatpositivt, har genomlyst hela verksamheten i arbetet med att hitta samtliga klimatbovar och försöka minimera dem.

– I vårt miljöarbete har vi gjort beräkningar av vår klimatpåverkan och gått igenom allt från transporter, bilar, färg och spackel till maskiner, avfall, underentreprenör, kontor, el och kläder, förklarar Anders och beskriver hur de stora posterna blir ordentligt genomgångna.

Han fortsätter:

– De många mindre kategorierna blir även de genomgångna och analyserade, trots att de inte står för lika stor miljöpåverkan. Dock framgår det att allt ska med och vi kan inte lämna något utanför.

Ett långvarigt miljöarbete

Redan i mitten av 90-talet påbörjades Alviks Måleri sin resa mot att bli ett klimatvänligt företag, då grundaren Lasse Andersson gjorde en utfästelse om att företaget skulle leda utvecklingen när det kom till att minska byggbranschens klimatpåverkan. De senaste fem åren har ambitionen varit att bli klimatpositiva och under de senaste tre och ett halvt åren har arbetet växlat upp ytterligare.

– Jag ser det som att det är vårt ansvar att ta reda på hur stort klimatavtryck vi gör och att kompensera för det. Våra kunder ställer också allt större krav och även om det är osäkert om vi kan räkna hem alla investeringar och satsningar, så vill jag att vi ska kunna vara stolta över det vi levererar på alla sätt. Att ligga långt fram på detta område gör också att vi attraherar bra arbetskraft, säger Daniel.

Han är tydlig med sina ambitioner och när han pratar om måleribranschens miljöarbete gör han klart att han tycker att det finns mycket kvar att göra. Att få färg- och spackelproducenterna att redogöra för sina produkters påverkan har till exempel varit ett krävande arbete.

– Det är långt i från alla producenter som har koll på sina EPD:er (miljödeklaration för byggprodukter, reds. anm.) och vi har fått trycka på hårt för att de ska ta fram dessa, säger Daniel.

Allt måste deklareras

Det har inte heller varit enkelt att identifiera och få grepp om alla delar i verksamhetens totala energipåverkan.

– Vi måste mäta alla delar i vår påverkan även om vi själva inte betalar för det. Så om vi till exempel jobbar på ett bygge så måste vi ta reda på hur mycket el våra maskiner drar, även om vi själva inte betalar för den, förklarar Anders.

Alla anställda har hållits informerade om hur arbetet fortlöper och de har bjudits in till att vara delaktiga i förändringsarbetet. Ett stort antal målare har blivit intervjuade och i verksamhetssystemen finns många möjligheter till att komma med förbättringsförslag, vilket många också använt sig av.

Trots att verksamheten idag kan kalla sig klimatpositiv genom att kompensera med 110 procent för de utsläpp som man ännu inte fått bukt med, så är ambitionen att hela tiden bli ännu bättre och minska den totala påverkan. Nya elbilar köps in, man håller koll på när det kommer bättre material och färgprodukter och arbetet med att minska avfallet och materialåtgången pågår ständigt.

– Vi har satt upp förbättringsmål och följer upp dem allt eftersom. Vi börjar med lågt hängande frukt och tar oss an lite svårare delar efter hand, säger Anders och Daniel nickar medhåll:

– Det här miljöarbetet kommer vi fortsätta med, det finns inget annat alternativ, slår han fast.

Läs mer om Alviks Måleri och deras arbete på Alviks Måleris hemsida.

Text: Lo Bäcklinder
Intervjun är hämtad från tidningen Målarmästaren nr 4 - 2021