Pontus Sjöstrand kommenterar Riksrevisionens rapport om ROT-avdraget

Pontus Sjöstrand, VD Måleriföretagen kommenterar Riksrevisionens rapport om ROT-avdraget.

"Det uttalade målet med ett höjt ROT-avdrag är att stärka bygg- och installationssektorn i svåra tider – nu har vi en pågående byggkris i Sverige – alla reformer är viktiga. Att motverka svartarbete och öka arbetskraftsutbudet är ett långsiktigt och viktigt mål. Fokus bör vara på själva målet med avdraget, att stärka en hårt drabbad sektor och att motverka arbetskraftskriminalitet, inte enbart storleken på skatteintäkter på kort sikt. Den tidsperiod som Riksrevisionen granskat kan inte heller jämföras med den period som bygg- och installationssektorn har framför sig. Fler reformer krävs för att stimulera en allvarlig kris och ROT-avdraget är en av flera nödvändiga insatser – reformutrymmet finns och det är viktigt att använda det klokt när det behövs", säger Måleriföretagens VD, Pontus Sjöstrand.