Samhällsbyggnadssektorns betydelse för klimatomställningen är stor – nu behövs en politisk handlingsplan

Företrädare från samhällsbyggnadssektorn träffade i fredags finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund för att diskutera ett högt och hållbart bostadsbyggande. Vi vill se ett helhetsgrepp vad gäller politiska åtgärder för vår sektor, skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen tillsammans med företrädare för flera branschorganisationer i Dagens Samhälle.

Samhällsbyggnadssektorn står för mer än 11 procent av Sveriges samlande BNP. Det är vår sektor som bygger landet, rustar Sverige med bostäder, infrastruktur och elektrifiering. Vi är avgörande för att möjliggöra övergången till ett klimatsmart samhälle. Men i dag ser vi en rad hinder och utmaningar för att kunna uppfylla såväl våra egna som regeringens höga ambitioner.

Samhällbyggnadssektorns betydelse för klimatomställningen är stor. Vi har utformat kraftfulla färdplaner för att nå klimatmålen. Nu vill vi se en tydlig politisk handlingsplan, ett samhällbyggnadskliv likt den som regeringen tagit fram för industrin. Det skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen tillsammans med företrädare för flera branschorganisationer i Dagens Samhälle.

Läs hela artikeln här.