Nya siffror visar: Fler kvinnor än någonsin blir målare!

Måleriyrket passar alla! Idag är fler målare än någonsin kvinnor bland utlärda målare, lärlingar, elever på gymnasiet och även på YH-utbildningar ökar andelen kvinnor. ”Det är fantastiska siffror för måleribranschen – både idag och för framtiden” säger Pontus Sjöstrand, vd på Måleriföretagen.

Nya siffror från Skolverket och även branschens egen statistik, visar en positiv trend när det gäller andelen kvinnor i branschen i flera viktiga områden.    

  • Andelen utlärda målare i branschen som är kvinnor är idag 10%.
  • Andelen utlärda målare i åldrarna 30 år och yngre i branschen är idag 24%.
  • Bland lärlingar i branschen är 31% kvinnor.  
  • Bland elever som studerar Bygg- och anläggningsprogrammet/Måleri är 37,5% kvinnor.  
  • På yrkeshögskoleutbildningen för projektledare inom måleri är 23% kvinnor.

"Måleriföretagen har sedan länge eftersträvat en mer jämlik måleribransch och arbetat kontinuerligt och långsiktigt för att locka fler kvinnor till måleriyrket. Siffrorna visar att arbetet bär frukt och att utvecklingen verkligen går åt rätt håll.      

En viktig aspekt för hela branschen är att både kvinnor och män stannar inom yrket länge, något som statistiken ger en klar bild av. Detta tyder på att många trivs med sitt arbete och ser möjligheten att fortsätta sin karriär i måleribranschen – en mycket positiv och glädjande trend för alla våra medlemsföretag."

 

Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen.