Treårigt avtal föreslås som avtalsskiss för de fortsatta förhandlingarna inom industrin

De opartiska ordförandena inom ramen för Industriavtalet (OpO) föreslår ett treårigt avtal i sitt förslag till ”Avtalsskiss” med ett normerande procenttal som en grund för de fortsatta förhandlingarna.

Måleriföretagen ser det som ett konstruktivt steg i rätt riktning, att parterna inom industrin ställt sig positiva till den avtalsskiss som lämnats av de Opartiska ordförandena inom ramen för Industriavtalet, där betoning ges på ett procenttal samt att man beaktar de pågående pensionsförhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

- Det är ett steg i rätt riktning, även om det är en krävande väg kvar innan ett märke är på plats, säger Måleriföretagens Förhandlingschef, Camilla Hedström.

- Det är glädjande att parterna inom Industrin ställer sig positiva till en avtalsperiod om tre år som en utgångspunkt. En längre planeringshorisont har alltid en stort värde för våra företag. Man måste dock tydligt beakta nivåerna eftersom det ekonomiska läget är svårbedömt och djupt ansträngt vilket kommer påverka företagens kostnader på lång sikt, säger Måleriföretagens VD, Pontus Sjöstrand.