Måleriföretagen och Hermods startar kalkylatorutbildning

Tillsammans med Hermods Yrkeshögskola lämnade Måleriföretagen i Sverige in en ansökan om att få starta en utbildning för kalkylatorer inom måleri på yrkeshögskolenivå. Nu kan vi glatt berätta att utbildningen har fått godkänt och kommer att starta redan i oktober i år.

I spåren av coronapandemin har fler möjligheter till att omskola och kompetensutveckla medarbetare inom yrkeshögskolan skapats. Måleriföretagen har i enkäter sett att behovet att rekrytera medarbetare med kompetens inom kalkyl eller vidareutbilda befintliga medarbetare inom samma område är stort hos medlemsföretagen. Med detta som underlag lämnade Måleriföretagen tillsammans med Hermods yrkeshögskola in en ansökan om att få starta en utbildning för kalkylatorer inom måleri på yrkeshögskolenivå.

Myndigheten för Yrkeshögskolan har nu granskat alla ansökningar och av de totalt 667 inkomna ansökningarna om att bedriva korta YH-utbildningar har myndigheten beviljat 109 ansökningar. Kalkylator inom måleri var en av dem. 

- Det här är verkligen jättekul, konstaterar Jonas Lindberg, utbildningsansvarig på Måleriföretagen. Att våra medlemsföretag kan kompetensutveckla personal inom yrkeshögskolan är positivt och ett steg framåt för branschen. Med denna utbildning och vår projektledarutbildning som tidigare beviljats blir karriärvägarna i måleribranschen tydligare och förhoppningsvis lockar det fler till just vår bransch. Utbildningarna kommer också att leda till att det blir enklare för medlemsföretagen att kompetensutveckla befintliga medarbetare och rekrytera personal med rätt kompetens för de befattningar utbildningarna riktas mot.

Kalkylatorutbildningen genomförs som distansutbildning, blir 16 veckor lång och omfattar 80 yrkeshögskolepoäng. Ansökningsomgången öppnar den 14 juni och första kursstart blir redan den 18 oktober 2021.

Mer information om utbildningen finns på Hermods Yrkeshögskolas hemsida.