Måleriföretagen: "Hjälp företagen och höj ROT-avdraget nu!

Ett höjt rot-avdrag kan snabbt bidra till att få igång företagens verksamhet och öka deras likviditet, något som leder till fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till en pressad vård och välfärd. Det skriver Pontus Sjöstrand vd Måleriföretagen i UNT idag.

Flera branscher har drabbats oerhört svårt när intäkterna i princip försvunnit från en dag till en annan. I detta allvarliga och tidskritiska läge är det viktigt att man från statsmakternas sida tittar brett och kreativt på lösningar som skulle kunna motverka en allt för djup recession. Svenska företag inom flertalet branscher och sektorer är integrerade och beroende av varandra.Tidigare erfarenheter visar att rot-avdraget är ett mycket effektivt verktyg när det gäller att få fart på företagens orderingång och skapa nya jobb under tuffa tider. När nu svensk ekonomi befinner sig i fritt fall kan ett höjt rot-avdrag snabbt bidra till att få igång företagens verksamhet och öka deras likviditet, något som leder till fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till en pressad vård och välfärd. Det skriver Pontus Sjöstrand i Upsala Nya TIdning, UNT, idag.

Läs hela artikeln här.