Kompetensbrist - en nationell och akut fråga!

För att hjulen ska kunna snurra på en fungerande arbetsmarknad behövs kvalificerad arbetskraft. Detta är ett problem inom flera branscher idag – så även inom måleribranschen. Det skriver Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen och Jonas Lindberg, utbildningsansvarig Måleriföretagen på Dagens Samhälles debattsida idag.

Det är landets företagare som skapar arbetstillfällen, tillväxt och bidrar till välfärden. Men kompetensbrist inom flera yrkesgrupper är en av de största utmaningarna för företagare idag och förlorade affärsmöjligheter är en utveckling som inte bara skadar det enskilda företaget utan även samhällsekonomin och Sveriges konkurrenskraft.

I en enkät till Måleriföretagens medlemsföretag svarar 6 av 10 att de tror att de kommer att ha lika många eller fler uppdrag det närmaste halvåret men att svårigheten är att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Pontus Sjöstrand och Jonas Lindberg för i artikeln fram flera förslag på åtgärder, bland annat utökade möjligheter till omskolning av vuxna genom till exempel arbetsmarknads- och vuxenutbildning och en finansiell, öronmärkt ersättning till landsbygdskommunerna så att de kan driva måleriutbildning.

Skribenterna välkomnar att Tillväxtverket har fått i uppdrag att utreda kompetensförsörjningen i landet men uppmanar regeringen att omgående sätta in kraftfulla åtgärder för att motverka kompetensbristen, som idag utgör ett av de största hindren för ökad tillväxt på lång sikt.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här.